Wat is het?

Veel huishoudelijke producten bevatten stoffen die schadelijk zijn voor uw gezondheid en het milieu. Houd deze producten na gebruik daarom apart. U herkent Klein Gevaarlijk Afval (KGA) makkelijk aan het teken op de verpakking: de afvalcontainer met het kruis erdoor. Neem bij twijfel even contact op met de gemeente. Onder klein chemisch afval wordt onder meer verstaan: batterijen, accu's, verf, schoonmaakmiddelen en olieproducten.

In gemeente Beek kunt u uw klein chemisch afval in leveren op milieupark De Haamen.

Tijdschema van 2021:

Elke 1e en 3e woensdag van de maand - Milieupark Beek, De Haamen 3, Beek.
Van 14.00 u. - 18.00 u.

Hoe werkt het?

Zet KGA nooit los bij uw duobak, want dat is gevaarlijk voor kinderen, huisdieren en het milieu. Alleen bedrijven mogen chemisch afval afvoeren volgens de voorwaarden van een omgevingsvergunning.

Wat moet ik doen?

Op Milieucentraal.nl ziet u welk afval onder KCA valt.