Wat is het?

In Beek hanteren we voor de afvalinzameling het dif-tar systeem. Dit staat voor gedifferentieerd tarief. Het betekent dat u een verschillend tarief betaalt voor verschillende soorten afval. Er geldt een hoog tarief voor restafval, en een laag tarief voor Gft-afval. Dankzij dif-tar heeft u zelf invloed op uw afvalstoffenheffing. In de regel geldt: hoe beter u uw afval scheidt, hoe lager uw afvalstoffenheffing is.

Hoe werkt het?

  • Scheidt het afval naar soort.
  • Gebruik geen plastic zakken voor gft-afval. Wel mag u etensresten (ook vlees- en visresten) verpakken in een dunne krant.
  • Zet de afvalbakken 's zomers uit de zon en bij vorst uit de wind.
  • Druk of stamp het afval niet aan en zorg dat het deksel goed sluit. Als er afval uit uw container steekt, kan die niet geleegd worden.
  • Laad een container niet zwaarder dan 75 kilo. Stenen en puin, of ander afval dat u elders kwijt kunt, mogen er niet in.
  • Wilt u uw container laten legen, zet hem dan op de inzameldag om 07.00 uur aan de straat, met de handgreep naar de stoeprand.
  • Het pasje voor de ondergrondse container bij hoogbouwwoningen hoort bij uw woning. Lever het daarom bij verhuizing in op het gemeentehuis.
  • Minicontainers krijgt u in bruikleen van de gemeente, dus laat ze staan bij verhuizing.

Wat moet ik doen?

RWM zorgt voor de huis-aan-huis afvalinzameling in de gemeenten binnen de Westelijke Mijnstreek. Daarnaast beheert RWM de milieuparken, ondergrondse containers en wijkvoorzieningen voor glas en textiel.

Afvalwijzer

Wilt u weten wanneer RWM welk afval inzamelt op uw adres? U kunt hiervoor kijken op uw papieren afvalwijzer, in de RWM-app, of u voert op rwm.nl uw postcode en huisnummer in. U krijgt dan per afvalsoort te zien wanneer RWM deze komt inzamelen. Verder kunt u op rwm.nl uw persoonlijke afvalwijzer downloaden in PDF formaat.

Ondergrondse containers

De container heeft 2 inworptrommels:

  • een van 60 liter, deze is even groot als de huidige inworptrommel,
  • een inworptrommel van 30 liter, deze is bestemd voor pedaalemmerzakken.

De geldende tarieven kunt u vinden op rwm.nl

Hoe gebruik ik de container?

Via 'Te downloaden documenten' onderaan deze pagina kunt u een beschrijving terugvinden . Hierin kunt u lezen hoe u de nieuwe container moet bedienen.

Afvalpas

Alle bewoners die gebruik moeten maken van een ondergrondse container krijgen een afvalpas. De afvalpas hoort bij de woning.  Dat wil zeggen dat u het afvalpasje niet meer bij de gemeente hoeft in te leveren als u verhuist, maar u kunt de afvalpas dan gewoon in de woning laten liggen. Bent u in een woning komen wonen en heeft de vorige bewoner het afvalpasje niet aan u achtergelaten, neem dan even contact op met de gemeente via telefoonnummer 046 - 43 89 222.

Aanvullende informatie

Indien u nog geen afvalcontainer heeft (bijvoorbeeld bij nieuwbouw), kunt u deze bij de gemeente aanvragen. Meer informatie kunt u vinden op rwm.nl.