Afkoppelen hemelwater (nieuw)bouw

Gaat u bouwen of ingrijpend verbouwen? Dan bent u verplicht om regenwater te scheiden van afvalwater en binnen uw perceelgrens te verwerken.

Verplicht verwerken hemelwater

Volgens de Waterwet is een grondeigenaar verplicht hemelwater (of regenwater) op eigen terrein te verwerken. Dat kan bijvoorbeeld door het water opnieuw te gebruiken of het terug te brengen in de bodem (infiltratie). De voordelen hiervan zijn: minder vervuiling van schoon regenwater, minder belasting voor de zuiveringsinstallatie, beperking van wateroverlast en minder verdroging van de ondergrond. Alleen als u kunt aantonen dat verwerking op uw eigen perceel niet mogelijk is, kunt u de gemeente vragen of het water in het gemeentelijk riool geloosd kan worden.

Infiltratie of andere verwerking van regenwater

Vaak wordt gekozen voor infiltratie van regenwater. Als u hiervoor kiest dan kunt u, bij bouwplannen met een nieuw verhard oppervlak tot 300m2, gebruik maken van de ontwerpvoorschriften van uw gemeente. U hoeft dan zelf geen infiltratieonderzoek te doen. Is het verhard oppervlak van uw bouwplan groter dan 300m2 dan moet u de werking van het systeem door (infiltratie)onderzoek en berekening aantonen. Andere manieren om het regenwater te verwerken zijn: gebruik van regenwater in het huishouden of vegetatiedaken. Ook daarvoor moet u berekeningen indienen.

Kies op tijd

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kiest u al op welke manier u het regenwater wilt verwerken. Vervolgens dient u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning in met de benodigde onderzoeken, berekeningen en ontwerptekeningen. De gemeente kan alleen een omgevingsvergunning verlenen, als de aanvraag compleet en in orde is.

Informatie en ontwerprichtlijnen

Meer informatie en de gemeentelijke ontwerprichtlijnen staan in de Uitvoeringsnotitie ‘Verwerken hemelwater particulier terrein bij nieuwbouw ‘. Dit document kunt u hieronder downloaden.