Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beek verleent met ingang van dinsdag 9 maart ziekteverlof aan wethouder Hub Hodzelmans. Het verlof is op verzoek van wethouder Hodzelmans verleend, omdat hij op basis van medisch advies niet verwacht op korte termijn weer aan het werk te kunnen. Een periode van ziekteverlof moet hem in staat stellen volledig te herstellen van een eerdere medische behandeling, omdat hij graag zijn werk weer volledig wil hervatten.

Nu het college ziekteverlof heeft toegekend voor een periode van 16 weken, kan de gemeenteraad kan op basis van de Gemeentewet een vervanger benoemen voor de duur van het ziekteverlof. De gemeenteraad houdt daarover een extra raadsvergadering op vrijdag 12 maart. Deze extra raadsvergadering begint om 19.00 uur en is via een livestream op de Facebookpagina van de Gemeente Beek te volgen.

Wij wensen onze wethouder een goed en spoedig herstel toe.

Achtergrond

De werkzaamheden van Hodzelmans, die onder meer Grote projecten, Brede watertaken en Bedrijfsvoering in zijn portefeuille heeft, werden de afgelopen periode waargenomen door wethouder Ralph Diederen.

Vanwege de omvang en de benodigde bestuurlijke aandacht voor de projecten binnen de portefeuille van wethouder Hub Hodzelmans is het wenselijk een volwaardige vervanger te benoemen. De gemeenteraad is bevoegd om voor de periode van het ziekteverlof zo’n vervangend wethouder te benoemen. Daarvoor doet het CDA, de partij van wethouder Hodzelmans, een voordracht en neemt de gemeenteraad een besluit.