Wat is het?

Als een gebouw, bouwwerk niet zijnde een gebouw of een standplaats niet (meer) voldoet aan de eisen die in het Bouwbesluit zijn gesteld, dan kunnen burgemeester en wethouders degene die als eigenaar danwel uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen, verplichten tot het (binnen een door hen gestelde termijn) treffen van de gewenste verbeteringen. Doet u dit niet, dan kan de gemeente het pand sluiten of andere bestuurlijke maatregelen nemen. De kosten zijn dan voor u rekening.

Wat moet ik doen?

Als een gebouw, bouwwerk niet zijnde een gebouw of een standplaats niet meer voldoet aan het minimale kwaliteitsniveau (niveau voor bestaande bouw) dan zal de gemeente aanschrijven tot het treffen van voorzieningen. Dit kan tot maximaal het kwaliteitsniveau voor nieuw te bouwen gebouwen, bouwwerken of standplaatsen. Binnen een door de gemeente gestelde termijn dient u voorzieningen te treffen. Indien deze gemeentelijk opgelegde verplichting niet wordt opgevolgd, kan een besluit worden genomen om bestuursrechtelijke maatregelen te treffen.