Ondernemend Beek, dat is de gemeente Beek!

Ondernemend in de zin van een bedrijvige en economisch krachtige gemeente maar ook in bredere zin ondernemend. Beek staat open voor nieuwe ideeën, open voor (maatschappelijk) ondernemerschap, open naar bewoners, open naar de regio, open naar elkaar. Dat zijn de ingrediënten voor een veelzijdige en vitale gemeente en gemeentelijke organisatie.

Beek is trots op haar eigen identiteit, haar autonomie en haar hoge voorzieningenniveau. Beek werkt continue aan het optimaliseren van haar dienstverlening.

Om dit te kunnen realiseren werkt Beek resultaatgericht, en heeft ze goede arbeidsvoorwaarden, ruime opleidingsmogelijkheden en faciliteiten om flexibel te werken. Voor medewerkers biedt dit kansen voor persoonlijke ontwikkeling en een goede balans van werk en privé.  WiI jij aan de slag in Beek? Reageer dan op onderstaande vacature.

De gemeente Beek bestaat uit een eenhoofdige directie (de gemeentesecretaris). Deze wordt ondersteund door de Directiesecretaris. De organisatie kent drie afdelingen: Ruimte, Samenleving en Bestuurs- en Managementondersteuning.

Wegens uitbreiding van bouw- en woningtoezicht zijn we voor de afdeling Ruimte op zoek naar een:

TOEZICHTHOUDER BOUW- EN WONINGTOEZICHT

(1,0 fte in totaal)

Als toezichthouder BWT voer je beleid uit op het gebied van toezicht. Je zorgt voor de naleving van de Wabo, Woningwet, Monumentenwet, het Bouwbesluit, bestemmingsplannen en de daarop gebaseerde regelgeving. Hiervoor voer je controles uit bij nieuwbouw, verbouw, sloopprojecten en bestaande bouwwerken, zoals Rijks- en gemeentemonumenten. Daarnaast controleer je op illegaal bouwen en strijdig gebruik van het bestemmingsplan. Je houdt dus over een breed terrein toezicht en je adviseert collega’s, leiding en bestuur. Strijdigheden met de regelgeving worden door jou aangepakt, zo nodig gevolgd door overleg gericht op het beëindigen van de overtredingen (in overleg met juristen van de afdeling) of verdere handhavingsacties. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de controle-resultaten.

Wat houdt de functie in?

 • Je zorgt ervoor dat de bouwzaken voldoen aan de wet- en regelgeving zodat voor bewoners en bedrijven een fijne woon, werk- en leefomgeving wordt gecreëerd;
 • Je houdt toezicht op de goedgekeurde vergunningen binnen bestaande bouw en nieuwbouw. De toezicht en handhaving op de omgevingsvergunningen voer je zelfstandig uit;
 • Je behandelt legalisatievraagstukken, voortvloeiend uit controle en toezicht op het gebied van ruimtelijke ordening;
 • Je levert binnen het team BWT je bijdrage aan het inrichten en bewaken van werkprocessen;
 • Je verstrekt informatie aan derden over bouwregelgeving en beleid;
 • Je verricht overige binnen de afdeling voorkomende werkzaamheden.

Wat vragen wij van jou?

 • HBO opleidingsniveau;
 • 2 (relevante) ervaringsjaren;
 • Aanvullende relevante opleidingen zoals: ambtenaar BWT II en/of II, asbestdeskundige SC 570, basis constructieve veiligheid, basis externe veiligheid;
 • Hoge tot een behoorlijke mate van verantwoordelijkheid (incl. afbreukrisico);
 • Competenties: communiceren, plannen en organiseren, kwaliteitsbewustzijn, klant- en service gerichtheid, resultaatgerichtheid / realisatie van doelen, omgevingsbewustzijn, verzamelen van informatie, samenwerken, flexibiliteit.

Wat bieden wij jou?

 • Een structurele functie, waarbij het eerste jaar wordt aangegaan met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Na een jaar functioneren zal op basis van de personeelsbeoordeling worden bezien of deze kan worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • Een boeiende werkomgeving met een veelzijdig takenpakket;
 • Salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring: aanloopschaal 8 tussen € 2.581 - € 3.732, functionele schaal 9 tussen € 2.865 - € 4.208 bruto per maand (o.b.v. fulltime aanstelling, parttime naar rato);
 • Een 36-urige werkweek, eventueel aangevuld met gedeeltelijke ADV (38 uur per week) of volledige ADV (40 uur per week);
 • Het Individueel Keuze Budget (17,05%, t.b.v. uitruil van arbeidsvoorwaarden);
 • Pensioenopbouw bij het ABP;
 • Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling;
 • Flexibele werktijden.

De gemeente Beek hanteert generieke functieprofielen. Op deze functie is het generieke functieprofiel van toepassing voor de Beleids-/uitvoerend medewerker C. Voor meer informatie ga naar www.gemeentebeek.nl.

Wil je solliciteren?

Een psychologische test maakt deel uit van de selectieprocedure. Inlichtingen over deze functie kunnen ingewonnen worden bij Tonino Mariani, Hoofd afdeling Ruimte a.i. (tel. 046 - 43 89 367).

Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie vóór 24 mei 2022 inclusief CV digitaal te richten aan de gemeente Beek, via vacatures.igom.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 9 juni (middag) en 20 juni (middag).

Indien je geen automatische ontvangstbevestiging ontvangt, controleer dan de ongewenste mail / spambox. Is dit niet het geval, word je verzocht contact op te nemen met Linda Rössel, via vacatures@gemeentebeek.nl.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.