Ondernemend Beek, dat is gemeente Beek!

Ondernemend in de zin van een bedrijvige en economisch krachtige gemeente maar ook in bredere zin ondernemend. Beek staat open voor nieuwe ideeën, open voor (maatschappelijk) ondernemerschap, open naar bewoners, open naar de regio, open naar elkaar. Dat zijn de ingrediënten voor een veelzijdige en vitale gemeente en gemeentelijke organisatie.

Beek is trots op haar eigen identiteit, haar autonomie en haar hoge voorzieningenniveau. Beek werkt continue aan het optimaliseren van haar dienstverlening.

Om dit te kunnen realiseren werkt Beek resultaatgericht, en heeft ze goede arbeidsvoorwaarden, ruime opleidingsmogelijkheden en faciliteiten om flexibel te werken. Voor medewerkers biedt dit kansen voor persoonlijke ontwikkeling en een goede balans van werk en privé. WiI jij aan de slag in Beek? Reageer dan op onderstaande vacature.

De gemeente Beek bestaat uit een eenhoofdige directie (de gemeentesecretaris). Deze wordt ondersteund door de Directiesecretaris. De organisatie kent drie afdelingen: Ruimte, Samenleving en Bestuurs- en Managementondersteuning.

Voor de afdeling Ruimte zijn wij, wegens een ontstane vacature, op zoek naar een:

SENIOR BELEIDSMEDEWERKER VERKEER EN VERVOER

(1 fte)

Wat houdt de functie in?

 • Je zorgt voor ontwikkeling van de kaders en beleid op het gebied van verkeer en vervoer. Met name op het gebied van verkeersveiligheid, verkeerscirculatie, vraagstukken op het gebied van bereikbaarheid, parkeren en openbaar vervoer. Tevens wordt hiertoe gerekend het verzorgen van informatievoorziening en communicatie richting burgers, bedrijfsleven, instellingen, bestuurders en collega’s;
 • Je geeft uitvoering aan en toetst vraagstellingen aan relevante wet- en regelgeving en zorgt in dat kader voor de noodzakelijke verkeersbesluiten, vergunningen of ontheffingen;
 • Je vertegenwoordigt de gemeente in regionale overlegstructuren met betrekking tot verkeer en vervoer;
 • Je fungeert binnen de organisatie als vraagbaak op het eigen vakgebied;
 • Je hebt bestuurlijke contacten, informeert en adviseert;
 • Je verricht overige binnen de afdeling voorkomende werkzaamheden.

Wat vragen wij van jou?

 • HBO opleidingsniveau;
 • Richting: verkeerskunde, vervoerskunde of built environment met specialisatie en ervaring op het gebied van verkeer en vervoer;
 • 2 (relevante) ervaringsjaren;
 • Aanvullende cursussen/opleidingen op het gebied van verkeer;
 • Kennis van relevante CROW publicaties;
 • Is een teamplayer;
 • Kan 1ste medewerker en/of coördinator zijn van een specifiek taakveld;
 • Incidenteel operationeel leidinggeven (bijv. in projectorganisaties);
 • Competenties: communiceren, plannen en organiseren, kwaliteitsbewustzijn, klant- en service gerichtheid, resultaatgerichtheid / realisatie van doelen, omgevingsbewustzijn, verzamelen van informatie, samenwerken, flexibiliteit.

Wat bieden wij jou?

 • Een structurele functie, waarbij het eerste jaar wordt aangegaan met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Na een jaar functioneren zal op basis van de personeelsbeoordeling worden bezien of deze kan worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • Een boeiende werkomgeving met een veelzijdig takenpakket;
 • Salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring: aanloopschaal 9 tussen € 2.865 - € 4.208, functionele schaal 10 tussen € 3.090 - € 4.671 bruto per maand (o.b.v. fulltime aanstelling, parttime naar rato);
 • Een 36-urige werkweek, eventueel aangevuld met gedeeltelijke ADV (38 uur per week) of volledige ADV (40 uur per week);
 • Het Individueel Keuze Budget (17,05%, t.b.v. uitruil van arbeidsvoorwaarden);
 • Pensioenopbouw bij het ABP;
 • Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling;
 • Flexibele werktijden.

De gemeente Beek hanteert generieke functieprofielen. Op deze functie is het generieke functieprofiel van toepassing voor Beleids- / uitvoerend medewerker B. Voor meer informatie ga naar www.gemeentebeek.nl.

Wil je solliciteren?

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. Inlichtingen over deze functie kunnen ingewonnen worden bij Tonino Mariani, Hoofd afdeling Ruimte a.i. (tel. 046 - 43 89 367 / 06-311 42 320).

Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie vóór 23 mei a.s. inclusief CV digitaal te richten aan de gemeente Beek, via vacatures.igom.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 3 juni.

Indien er vragen zijn, kunnen deze gericht worden aan vacatures@gemeentebeek.nl.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.