Functie: raadslid

E-mailadres: paul.montulet@gemeentebeek.nl

Functie: Burger Belangen Beek - Nieuwe Democraten Beek

Nevenfuncties

  • Voorzitter huurdersbelangenraad Beek (onbezoldigd)