Pagina opties

Groter
A A

Ondernemersverenigingen

Winkeliersvereniging Makado

Wethouder Sangersstraat 314
6191 NA BEEK
Tel.: 046 - 43 74 669
info@makadobeek.nl


Centrummanagement / Beek Bloeit

Contactpersoon: de heer H. Smeets
info@beekbloeit.nl


Ondernemersvereniging Beekerhoek

Contactpersoon: de heer R. Hennekens
p/a Burg. van Meeuwenstraat 6
6191 ND BEEK
Tel.: 046 - 43 71 178


Bedrijvenvereniging Maastricht Airport

p/a LWV, Postbus 474
6040 AL Roermond
Voorzitter: de heer W. van der Venne
Secretaris: Sonja Demandt / demandt@pm.lwv.nl


Stichting Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht e.o.

Secretariaat:
Postbus 474
6040 AL  Roermond
info@simmaastricht.eu


Koninklijke Horeca Nederland afdeling groot Beek

Contactpersoon: de heer R. Maassen
P/a Burg. Janssenstraat 26
6191 JC Beek
Tel: 06 - 52 33 66 47