Pagina opties

Groter
A A

Bedrijfscontactfunctionaris

Als ondernemer komt u vaak voor moeilijke en cruciale beslissingen te staan. Bijvoorbeeld als u een nieuw bedrijf wilt vestigen of als u uw huidige bedrijf wilt veranderen of uitbreiden. Op zo'n moment krijgt u met diverse instanties te maken, waaronder gemeentelijke en andere overheidsinstellingen. Juist op die momenten kunt u behoefte hebben aan professionele ondersteuning. Iemand die kennis van zaken heeft en uw problemen op zakelijke en deskundige wijze helpt op te lossen.

De bedrijfscontactfunctionaris fungeert als hét centrale aanspreekpunt. De bedrijfscontactfunctionaris wijst u de weg binnen het gemeentelijke apparaat, maakt een inschatting van de haalbaarheid van uw vraag, staat u bij in geval van problemen, bewaakt de procesgang en waarborgt hierbij uw belangen.

Bedrijfscontactfunctionarissen

Ralph Hendriks en Taurean L'Ortye
Tel. 046 – 43 89 222
E-mail: info@gemeentebeek.nl