Functie: raadslid

E-mailadres: miranda.vanreenen@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Burger Belangen Beek -  Nieuwe Democraten Beek

Nevenfuncties

  • Adviseur Intensieve Dienstverlening AG bij UWV (bezoldigd)
  • Persoonlijk begeleider voor een cliënt van de stichting Mensen met Mogelijkheden uit Sittard (bezoldigd)