Functie: raadslid

E-mailadres: martijn.kosters@gemeentebeek.nl

Politieke partij: Progressief Beek

Nevenfuncties

  • Beleidsondersteuner duurzaamheid bij Gemeente Cranendonck (bezoldigd)
  • Penningmeester bij Scouting Beek (onbezoldigd)