De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) moet snel worden aangepast. Dat schrijven Christine van Basten-Boddin en Luc Winants, voorzitters van de regio-overleggen Wvggz in Zuid-Limburg en Noord- en Midden-Limburg, in een brandbrief aan minister Ferd Grapperhaus en staatssecretaris Paul Blokhuis. De wet blijkt een bureaucratisch monster en is op onderdelen niet uitvoerbaar. Winants en Van Basten-Boddin nodigen de bewindslieden uit om de ervaren knelpunten en mogelijke oplossingen in Limburg te bespreken.