Volksgezondheid

Zorg dragen voor de volksgezondheid is, samen met het rijk, een taak voor de gemeente

Om invulling te geven aan haar taken op het gebied van volksgezondheid is de gemeente Beek aangesloten bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) regio Zuid Limburg. Deze GGD voert een aantal gemeentelijke taken uit op het terrein van volksgezondheid.

Meer informatie over de GGD Zuid Limburg kunt u vinden op www.ggdzl.nl

Youtube RSS