Uitkering

Iedereen moet zo veel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken.

Zolang u geen werk heeft gevonden, ontvangt u een uitkering op basis van de Participatiewet (Pw). Als u een bijstandsuitkering ontvangt, bent u verplicht om werk te zoeken. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Pw.

Meer informatie over:

Youtube RSS