Stimuleringssubsidie

De stimuleringssubsidie wordt verstrekt ten behoeve van de “maatschappelijke gerichte activiteiten” bovenop de “kernactiviteiten” van een vrijwilligersorganisatie. Deze “maatschappelijke activiteiten” sluiten aan bij de beleidsdoelstellingen van de gemeente Beek. Denk hierbij aan activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, het organiseren van een buurtactiviteit zoals een straatspeeldag, gezonde voeding in de kantine, het uitvoeren van een vrijwilligersbeleid of een normen – en waardenbeleid.

Inschrijftermijn voor het aanvragen van de stimuleringssubsidie

De inschrijfdatum voor het aanvragen van de stimuleringssubsidie 2018 is gesloten. Vanaf 1 augustus 2018 tot 15 oktober 2018 kan de stimuleringssubsidie 2019 worden aangevraagd.

Verantwoording 2018

Via een steekproefsgewijze controle (gesprek met de vereniging) wordt in 2018 nagegaan of en hoe de opgegeven activiteiten worden of zijn uitgevoerd. Aanvrager is verplicht om bij het niet doorgaan van opgegeven activiteiten de gemeente op de hoogte te stellen.

Youtube RSS