Ruimtelijke plannen

Landbouw, wonen, recreëren, winkelen en werken. Voor al deze zaken is ruimte nodig. Om de ruimte in ons land zo goed mogelijk te gebruiken, worden er ruimtelijke plannen gemaakt. Door het maken van ruimtelijke plannen legt de overheid vast hoe wordt omgegaan met de ruimte in Nederland. De gemeente legt het ruimtelijke beleid voor de gemeente vooral vast in structuurvisies en bestemmingsplannen.

De bestemmingsplannen die de gemeente maakt zijn bindend voor iedereen. Hierin wordt vastgelegd wat de bestemming van de grond is, bijvoorbeeld woningbouw, industrie, recreatie, kantoren en horeca. Daarnaast staan in de plannen ook de voorschriften voor (ver)bouw die bij de bestemmingen horen.

Bestemmingsplannen in procedure

Soms moet een deel van een bestemmingsplan gewijzigd worden. Bijvoorbeeld omdat iemand ingrijpende bouwplannen heeft die niet in het bestemmingsplan passen. Soms kunnen we het bestemmingsplan dan aanpassen, zodat de bouwplannen toch door kunnen gaan. Om de zoveel tijd vervangen we ook een volledig bestemmingsplan, omdat het oude verouderd is.

Als nieuwe bestemmingsplannen of bestemmingsplanwijzigingen in procedure gaan wordt dit gepubliceerd via de reguliere informatiekanalen zoals de Trompetter / Maas- en Geleenbode, de Staatscourant, het publicatiebord bij het gemeentehuis en de gemeentelijke website. Hier ziet u op welke bestemmingsplannen u op dit moment kunt reageren.

Zie ook: Bestemmingsplan, wijzigen.

Bestekhandboek Digitale ruimtelijke plannen RO Standaarden

Geldende bestemmingsplannen

U kunt via de volgende link de geldende bestemmingsplannen digitaal inzien.

Een klein aantal bestemmingsplannen (Betonfabreik Gelissen 1974 en Regionale Afvalverwerking Westelijke Mijnstreek) is nog niet digitaal in te zien. Uiteraard kunnen de papieren versies van alle plannen in het gemeentehuis worden ingezien, ook bij nieuwe bestemmingsplannen die in procedure worden gebracht.

Zie ook: Bestemmingsplan, inzage.

Youtube RSS