Reiniging openbare wegen

De gemeente Beek draagt zorg voor het opruimen van het afval op openbare wegen en pleinen. Volgens een onderhoudsplan worden met regelmaat de straten geveegd. De veegfrequentie ligt als het om een rustige woonwijk gaat lager dan in bijvoorbeeld een centrumgebied.

Frequentie veegrondes

  • Goten van doorgaande wegen:  9 keer per jaar (planning veegrondes)
  • Centrumgebied kern Beek: elke vrijdag
  • Markt Beek:  elke woensdag

Indien nodig worden extra veegrondes uitgevoerd tijdens het bladseizoen, tijdens of na calamiteiten, incidenten, carnavalsoptochten en festiviteiten. Verder worden geregeld ook alle verharde voetpaden handmatig geveegd in Beek, Neerbeek, Spaubeek, Groot-Genhout en Geverik.

Hoe kunt u helpen?

  • Parkeer uw auto indien mogelijk niet langs de weg op de dag dat in uw kern een veegronde plaatsvindt (zie planning veegrondes)
  • Deponeer geen rommel in de goot. Bij hevige regenval kunnen hierdoor goten en kolken verstopt raken.

Is de openbare weg naar uw mening ontoelaatbaar vervuild, dan kunt u contact opnemen met de gemeente en verzoeken om de straat aan te vegen.

  • Planning veegrondes

    Het vegen van de goten in de gemeente Beek wordt diverse keren per jaar uitgevoerd volgens onderstaand schema.

    lees meer
Youtube RSS