Mantelzorgwaardering

 • Wat is het?

  De gemeente Beek wil graag een waardering uitspreken voor de zorg en inzet van mantelzorgers van zorgvragers woonachtig in de gemeente Beek, via een eenmalige financiële bijdrage over 2017. Dit is vastgelegd in de Regeling mantelzorgwaardering gemeente Beek 2016-2017.

 • Hoe werkt het?

  De zorgvrager kan via een aanvraagformulier voor zijn of haar mantelzorger een mantelzorgwaardering aanvragen van € 175 per jaar. Hier zijn een aantal voorwaarden en verbonden. De belangrijkste zijn:

  • Als zorgvrager woont u in de gemeente Beek. De mantelzorger mag in een andere gemeente wonen;
  • Er is sprake van mantelzorg als er minimaal acht uur per week en langer dan drie maanden mantelzorg wordt verleend;
  • U kunt maximaal één mantelzorgwaardering aanvragen;
  • Uw mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek van Partners in Welzijn.
 • Wat moet ik doen?

  De mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:

  Wanneer de mantelzorger staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, dan wordt het aanvraagformulier in de eerste weken van 2018 naar de mantelzorger opgestuurd.

  Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier kan van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018 ingediend worden bij het Zorgloket van de gemeente Beek.

  Het aanleveren van onderliggende bewijsstukken is alleen noodzakelijk bij nieuwe aanvragen of wanneer gegevens hiervan gewijzigd zijn.

  Indien u over 2016 een mantelzorgwaardering van de Gemeente Beek heeft ontvangen en uw legitimatiebewijs en bankpas niet gewijzigd zijn, dan hoeft u deze bewijsstukken niet opnieuw bij de aanvraag te voegen.

  Bij de eerste aanvraag dienen de volgende bewijsstukken te worden toegevoegd:

  • Kopie geldig legitimatiebewijs van de zorgvrager (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
  • Kopie bankpas van de mantelzorger

  De mantelzorger staat niet ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:

  Als de mantelzorger niet staat ingeschreven bij het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, dan dient deze zich eerst in te schrijven bij het Steunpunt. Vanaf 2 januari 2018 kan dan het aanvraagformulier opgevraagd worden bij het Steunpunt of bij de wijksteunpunten. Hier kunt u ook terecht voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier en de inschrijving bij het Steunpunt.

  Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek:

  MFC De Molenberg
  Molenstraat 158, 6191 KR Beek
  Contactpersonen: Astrid Vermeulen en Maarten Wehrens
  T 046 - 457 57 00
  avermeulen@piw.nl
  mwehrens@piw.nl

  Wijksteunpunt Gemeenschapshuis Neerbeek, Callistusplein 9 te Neerbeek:

  maandag van 10.00 tot 12.00 uur.

  Wijksteunpunt MFC ’t Raodhoes Spaubeek, Musschenberg 101 te Spaubeek:

  maandag van 10.00 tot 12.00 uur en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.

  Wijksteunpunt Beek/de Carmel, muziekschool Artamuse Beek, Dr. Stassenstraat 88 te Beek:

  dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur.

 • Hoe lang duurt het?

  Uw aanvraag wordt ingaande 1 april 2018 in behandeling genomen. De uitbetaling van de mantelzorgwaardering zal voor 1 juli 2018 plaatsvinden.

 • Formulieren

 • Te downloaden documenten

Youtube RSS