Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

 • Wat is het?

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

 • Hoe werkt het?

  Meldt u zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning, dan doet de gemeente onderzoek naar uw persoonlijke situatie. Het onderzoek gebeurt meestal in de vorm van een gesprek samen met u en eventueel mensen in uw omgeving, bijvoorbeeld een mantelzorger. Ook kunt u zich bij laten staan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. Cliëntondersteuning kunt u ook bij de gemeente aanvragen.

  Bij het onderzoek wordt bekeken wat u zelf nog kan. En of andere mensen u eventueel kunnen helpen. Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, Participatiewet of de Jeugdwet.

  Blijkt uit het onderzoek dat u onvoldoende zelfredzaam bent? En kan uw netwerk ook niet of onvoldoende bijdragen? Dan bekijken we allereerst of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst, boodschappendienst, maaltijdservice of rolstoelpool.

  Biedt dit niet voldoende uitkomst, dan regelt de gemeente individuele ondersteuning. Dit noemt de wet een maatwerkvoorziening. In de wet staat niet wat voor soort voorziening dit moet zijn. Dit bepaalt de gemeente in samenspraak met u. Voorbeelden zijn:

  • woonvoorzieningen;
  • huishoudelijke hulp;
  • vervoersvoorziening;
  • een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel;
  • een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto;
  • begeleiding;
  • beschermde woonplek.
 • Wat moet ik doen?

  Maak melding van uw probleem bij het Zorgloket van de gemeente. Dat kan op verschillende manieren:

  • Digitaal via het meldingsformulier Wmo (zie onder kopje Digitaal regelen).
  • Bij het Zorgloket in het gemeentehuis. U kunt zonder afspraak binnenlopen op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en op woensdag tevens van 14.00 tot 17.00 uur. Of neem telefonisch contact op via 046 – 43 89 342.

  Op basis van uw melding wordt met u een afspraak gemaakt voor een gesprek over uw situatie. Uit het gesprek kunnen voor u verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

  • U regelt zelf een oplossing.
  • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen.
  • De gemeente geeft u toegang tot algemene hulp.
  • U doet een aanvraag voor individuele hulp.
    
 • Hoe lang duurt het?

  Na het onderzoek weet u wat u kunt doen om uw probleem op te lossen.

  Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

 • Verwijzingen

  Regelhulp

  Regelhulp.nl is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg en ondersteuning. Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking. Kijk voor meer informatie op www.regelhulp.nl

  Meerkosten.nl

  Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp. Die kosten zijn voor een deel nog steeds aftrekbaar via de belasting. De website Meerkosten.nl legt heel precies uit hoe dat moet. Daarnaast geeft de website ook informatie over andere regelingen die het inkomen extra ondersteunen. 

 • Digitaal regelen

 • Te downloaden documenten

Youtube RSS