Evenement organiseren, vergunning of melding

 • Wat is het?

  In onze regio worden veel evenementen georganiseerd. Zuid-Limburg heeft een rijke traditie aan (grootschalige) evenementen. Gemeenten in de regio vinden het belangrijk dat hun stad ‘leeft’ en dat er activiteiten en evenementen worden georganiseerd. De gemeente organiseert zelf evenementen, maar ook verenigingen en (vrijwilligers)organisatie organiseren deze. Denkt u maar aan de straat- en buurtfeesten of evenementen van verenigingen. Vaak is het zo dat de organisatie een evenementenvergunning nodig heeft. Hierin staan de voorwaarden opgenomen waar de organisatie zich aan moet houden. De overlast voor anderen dient beperkt te zijn. Ook dienen natuurlijk geen gevaarlijke situaties te ontstaan.

  Regionale afspraken met hulpdiensten

  Omdat er in de regio heel veel evenementen plaatsvinden hebben de gemeenten in de regio afspraken gemaakt met de politie, brandweer en geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR). Deze afspraken zijn met name van belang bij grote evenementen en indien evenementen gelijktijdig plaatsvinden. Aan evenementen zijn immers ook (veiligheids)risico’s verbonden. Ook wordt voortaan door iedere gemeente in de regio en de hulpverleningsdiensten (inclusief meldkamer) gebruik gemaakt van dezelfde formulieren

 • Hoe werkt het?

  De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. De gemeente kan een groot of klein evenement ook verbieden.

  Het kan ook zijn dat u zich bij een evenement moet houden aan bepaalde regels, zoals:

  • maximaal aantal personen
  • vastgestelde begin- en eindtijd
  • geen muziek voor of na bepaald tijdstip
  • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen
  • geen grote voorwerpen plaatsen
 • Wat moet ik doen?

  1. Meld een evenement groot of klein altijd van tevoren bij de gemeente.
  2. Overleg vroegtijdig de datum van het geplande evenement met de gemeente vanwege de evenementendrukte, ook in de regio. Raadpleeg ook de gemeentelijke evenementenkalender, en kalenders van omliggende gemeenten.
  3. Download het formulier onderaan deze pagina om uw evenement definitief te melden of aan te vragen. Hou rekening met de indieningstermijnen. Zijn deze te kort, kan het zijn dat uw aanvraag niet meer in behandeling wordt genomen. Uw evenement kan dan niet plaatsvinden.
  4. Blijf in de voorbereiding tot het evenement regelmatig in contact met de gemeente. De gemeente werkt samen met u en de hulpdiensten in de regio aan veilige evenementen.
    

  Voor een uitgebreidere toelichting kunt u de “Brochure veilige evenementen in Zuid-Limburg” hier downloaden.

 • Hoe lang duurt het?

  Melding klein evenement

  U krijgt bericht als de gemeente wil dat u zich aan bepaalde regels houdt. Ook als zij uw evenement verbiedt, krijgt u bericht. Dit bericht krijgt u enkele dagen nadat u uw melding hebt gedaan.

  Vergunning groot evenement

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Aanvullende informatie

  Evenementensubsidie

  Het evenementenbeleid maakt onderdeel uit van het marketing- en promotiebeleid van de gemeente Beek. De mogelijkheid bestaat om een subsidie te ontvangen in een evenement, daar waar thema en inhoud van dit evenement aansluiten op vier, binnen het marketingbeleid benoemde hoofdthema’s, t.w. Licht – Lucht – Aangepast sporten (Sportlandgoed De Haamen) – Cultuur, tradities en lokale (kunst)historie.

  Zie voor meer informatie de Kadernota Marketingbeleid en de Subsidieregels evenementen (zie onder Te downloaden documenten). Een subsidie kan worden aangevraagd via onderstaand aanvraagformulier.

 • Formulieren

 • Te downloaden documenten

Youtube RSS