Ouderen

De komende jaren wordt, als gevolg van de vergrijzing, de groep ouderen steeds groter. Ouderen worden ook steeds ouder. Bovendien blijven ouderen steeds langer vitaal en willen graag blijven deelnemen aan de samenleving.

Dit is een positieve ontwikkeling, mits de zorg en dienstverlening hierop aansluit. Deze ontwikkeling vraagt dan ook om een passend beleid van de gemeente.

Daarom werkt de gemeente Beek momenteel aan een nieuwe nota ‘Ouderenbeleid’. Pijlers van dit beleid zijn ‘Wonen’, ‘Welzijn’ en ‘Zorg’. Belangrijk hierbij is het bevorderen van een zelfstandige leefwijze van ouderen en het scheppen van voorwaarden dat ouderen als volwaardig lid kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

  • Gesprek ouderenadviseur

    Doordat mensen steeds ouder worden en vaak langer zelfstandig thuis blijven wonen, kunnen er steeds meer hulpvragen leven rondom bijvoorbeeld het wonen, welzijn en zorg. Met de inzet van ouderenadviseurs wil de gemeente hierop inspelen. 

    lees meer
Youtube RSS