Onkruidbestrijding zonder chemische middelen

Gemeente Beek bestrijdt onkruid vanaf dit jaar zonder chemische middelen. Zo dragen we bij aan een beter milieu. Het betreft de onkruidbestrijding op verhardingen met kieren waarin onkruid kan groeien. Voorbeelden zijn: stoepen, goten, middengeleiders, fietssluizen, pleinen enzovoort. Het onkruid in perken, plantsoenen en boomspiegels wordt apart bestreden op een niet-chemische wijze.

Aan de inzet van chemische middelen voor de onkruidbestrijding op verhardingen waren al strenge eisen gesteld. Met ingang van het groeiseizoen 2016 is de inzet van chemische middelen op verhardingen voor de onkruidbestrijding helemaal verboden.

Beleid

Om voorbereid te zijn op een verwacht  verbod op de inzet van chemische middelen hebben de gemeenten Beek, Sittard-Geleen, Schinnen en Stein gezamenlijk in 2015 al een proef gedaan met alternatieve onkruidbestrijding. Uit de proef is de volgende werkwijze naar voren gekomen die nu in de vier gemeenten wordt toegepast:

  • Stoepen, parkeerplaatsen enz.: onkruid branden met hete lucht
  • Obstakels: onkruid branden met hele lucht
  • Goten: onkruid borstelen

De stoepen en obstakels worden in de periode april tot en met oktober vier keer gebrand. Het is een arbeidsintensieve klus waarbij in totaal  zo’n 14 grote en kleine branders worden ingezet. Buiten deze reguliere brandrondes wordt het onkruid niet meer bestreden.

Stoepen, parkeerplaatsen enz.

Op stoepen en grotere oppervlakten wordt het onkruid bestreden met hete lucht. Hiervoor worden speciale machines ingezet met een werkbreedte variërend van 0,70 meter tot 1,00 meter. De machines zijn voorzien van branders. Onder de branders is de temperatuur tussen de 360 en 400 graden. Door met een snelheid van 1 tot 3 km per uur over het onkruid te gaan wordt dit tot 70 graden verhit. Op deze temperatuur worden de cellen in de stengels en bladeren van het onkruid beschadigd. De aanvoer van voedingstoffen van de wortel naar het blad stopt waarna het blad langzaam afsterft. Direct na het branden is niets aan het onkruid te zien. Pas na één tot twee weken ziet men vaak pas resultaat.

Obstakels

De bovenstaande branders kunnen niet overal komen. Rond obstakels zoals lantaarnpalen, prullenbakken en banken wordt het onkruid daarom apart bestreden met een kleine handbrander.

Goten

De goten worden regelmatig geveegd met een veegmachine. De meeste veegmachines zijn aan de voorzijde uitgerust met een zogenaamde 3e borstel. In de periode april tot en met oktober wordt aan de voorzijde een speciale borstel voor onkruidbestrijding  gemonteerd. De veegwagens vegen op deze wijze in één werkgang de goot en bestrijden tevens het onkruid.

Beperking brandgevaar en energiebesparing

Bij alle branders wordt de lucht in een aparte kamer aan de bovenzijde van de brander verhit. De hete lucht wordt vervolgens met behulp van een ventilator uit de kamer naar de grond geblazen. Door het afschermen van de branders wordt brand voorkomen.

Om energie te besparen wordt bij de grotere machines de hete lucht weer aangezogen en opnieuw op temperatuur gebracht.

Leerjaar

2016 wordt voor het eerst het onkruid in de gemeente Beek op grote schaal zonder chemische middelen bestreden. Het is dan ook een leerjaar waarin we veel ervaring gaan opdoen met alternatieve onkruidbestrijding en de resultaten die ermee te halen zijn.

Hulp door bewoners

Onkruid bestrijden is balanceren tussen milieu, kosten en verwachtingen over het beeld van de straat. Op veel plaatsen is onkruid pas storend als het te hoog wordt. Vaak gaat het maar om enkele stengels. Als bewoners deze stengels zelf verwijderen verbetert het beeld van de straat al snel.

Youtube RSS