Ondersteuning bij laag inkomen

De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk vinden dat u, ondanks uw lagere inkomen, meer kunt genieten van het leven en kunt blijven meedoen in de samenleving. Deze regelingen zijn niet alleen bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering, maar voor iedereen met een laag inkomen. De regelingen zijn:

Naast de gemeentelijke regelingen zijn er ook een aantal landelijke regelingen voor mensen met een laag inkomen. Op de website www.berekenuwrecht.nl kunt u zelf berekenen of u wel of geen recht heeft op landelijke regelingen.

Youtube RSS