Melding openbare ruimte

Constateert u in uw woonomgeving dingen die er niet thuishoren, die defect zijn of verwijderd moeten worden?

U kunt hierbij denken aan zaken als zwerfvuil, schade aan wegen, trottoirs of openbaar groen, defecte straatverlichting, ratten in of rond uw woning, niet functionerende duo- of ondergrondse containers, kapotte speeltoestellen etc.

Meldt u dit dan via het formulier in de rechterkolom. Uiterlijk binnen 2 werkdagen zullen wij contact met u opnemen.

Youtube RSS