Mantelzorgers

Mantelzorg is de extra zorg die familieleden, vrienden, kennissen of buren, naast de gebruikelijke zorg, vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische beperking.

De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar lopen wel tegen tal van problemen aan. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om de zorg te combineren met een betaalde baan, is het moeilijk om de zorg tijdelijk over te dragen en maken veel mantelzorgers extra kosten. Ondersteuning is dan van wezenlijk belang om de zorg vol te houden.

De gemeente Beek vindt de inzet van mantelzorgers erg belangrijk. Zij wil hen daarbij ook zoveel mogelijk helpen om hen te ontlasten en haar waardering te tonen.

 • Praktische Hulp voor Mantelzorgers Beek

  Zoals u misschien heeft gehoord of gezien is er sinds kort een nieuw project binnen Beek van Steunpunt Mantelzorg. Dit project heet “Praktische Hulp voor Mantelzorgers Beek (PHMZ)”.

  lees meer
 • Wat kan het Steunpunt Mantelzorg voor u betekenen?

  Zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, ander familielid, vriend of kennis? Dan bent u mantelzorger. Als mantelzorger bent u geen beroepsmatige zorgverlener, maar geeft u zorg uit liefde en betrokkenheid omdat u een persoonlijke band heeft met degene voor wie u zorgt.

  lees meer
 • Toe aan een break?

  Het zorgen voor een naaste kan veel voldoening geven, maar soms ook zwaar zijn. Veel mantelzorgers hebben af en toe behoefte aan even tijd voor zichzelf en vinden het prettig als ze dan hulp kunnen vragen aan een vrijwilliger. Zo ontstaat er tijd en aandacht voor uzelf, en kunt u weer opladen om met nieuwe energie verder te gaan.

  lees meer
 • Steunpunt Mantelzorg

  Partners in Welzijn

  Wie belangeloos voor een ander zorgt, kan wel eens ondersteuning nodig hebben. Het Steunpunt Mantelzorg van Partners in Welzijn biedt die steun.

  lees meer
 • Lotgenotencontact mantelzorgers

  Als u behoefte heeft om met andere mantelzorgers te praten over uw zorgen, ervaringen, gevoelens of gewoon een luisterend oor nodig heeft dan bent u elke laatste donderdag van de maand welkom.

  lees meer
 • Heeft u een mantelzorgvraag, loop dan gerust binnen bij het wijkteam bij u in de buurt

  In 2017 heeft  Partners in Welzijn in samenwerking met de Gemeente  bewust  gekozen om wijkgericht te werken. Dit betekent  dat het Steunpunt Mantelzorg Beek nog beter voor u bereikbaar is. U kunt tijdens  de  open inlooptijden van de wijkteams  Spaubeek, Neerbeek en  Beek  terecht met vragen over mantelzorg en. U kunt overigens  bij de wijkteams terecht met alle  vragen en zorgen over mantelzorg waar u zelf geen antwoord op heeft. 

  lees meer
Youtube RSS