Inburgering en integratie

Inburgering

Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners deelnemen aan het maatschappelijk leven. Kennis van de samenleving en beheersing van de Nederlandse taal is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

Inwoners die hierbij beperkingen ondervinden kunnen hierbij worden ondersteund door middel van een inburgeringstraject. Hierin komen onder andere aan de orde: kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur, taallessen en beroepsvaardigheden.
Voor de uitvoering van deze trajecten heeft de gemeente externe organisaties ingehuurd. Inwoners die willen deelnemen aan een dergelijk traject kunnen contact opnemen met de afdeling Werk en Inkomen (telefoon 046 - 43 89 222). Ook werkgevers, die werknemers met een wens om in te burgeren, in dienst hebben kunnen hier meer informatie krijgen.

Sommige inwoners zijn wettelijk verplicht om deel te nemen aan een inburgeringstraject. Deze worden zonodig door ons uitgenodigd voor een gesprek.

Youtube RSS