Gemeentelijke belastingen

Iedereen die in Beek woont of een bedrijf heeft, is verplicht om gemeentebelastingen te betalen. Dat is nodig om allerlei voorzieningen in de gemeente in stand te houden en uit te breiden.

De belastingen bestaan uit:

BsGW regel uw belsatingzaken online

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Sinds 1 januari 2013 wordt de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen van gemeente Beek uitgevoerd door BsGW,  Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. BsGW is een zelfstandig samen-werkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. Hierdoor kunnen waterschapsbelastingen en gemeentebelastingen voortaan op één gecombineerde aanslag worden verstuurd. Ook kwijtschelding en bezwaarschriften worden voortaan gezamenlijk afgehandeld via één aanvraag. Door de samenwerking besparen de 20 gemeenten en de 2 waterschappen die deelnemen in BsGW samen ruim 8 miljoen euro per jaar. Voor gemeente Beek gaat het om een jaarlijkse besparing van € 207.000.

Digitaal belastingloket

Op de website van BsGW, www.bsgw.nl, vindt u meer informatie. Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk via uw persoonlijke pagina. U kunt er onder andere uw aanslagen raadplegen, uw rekeningnummer wijzigen, automatische incasso afgeven, bezwaar maken, taxatieverslagen inzien en kwijtschelding aanvragen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u reageren op de belastingen: kijk dan op de belastingenwebsite www.bsgw.nl voor de meest gestelde vragen en antwoorden daarop. Telefonisch bereikt u BsGW op werkdagen tussen 09.00u en 17.00u via het nummer 088 - 84 20 420 (lokaal tarief). De medewerkers van het klantencontactcentrum van BsGW zijn u graag van dienst.

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Postadres: Postbus 1271, 6040 KG Roermond

Bezoekadres per 1-11-2016: Kerkeveldlaan 2, 6042 JX Roermond

Het BsGW- kantoor is geopend op maandag t/m donderdag van 08.30-17.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.00 uur.  Voor een bezoek aan het kantoor adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen via 088 – 8420420 (lokaal tarief).

Youtube RSS