Gebruikersplatform Asta

Wat moet u zich voorstellen bij het ‘Gebruikersplatform Asta’?

Het gemeentebestuur van de gemeente Beek verwacht van de ondernemer een actief maatschappelijk ondernemerschap. Dit houdt in, dat de exploitatiemogelijkheden van het Asta Cultuurcentrum door een actieve commerciële exploitatie zo veel mogelijk worden benut, met daarbij voldoende ruimte en mogelijkheden voor gebruik van het cultuurcentrum door het Beekse verenigingsleven (maatschappelijke functie).

De formele afspraken over de exploitatie en het beheer zijn door de gemeente rechtstreeks met de ondernemer gemaakt. Voor de verdere contacten over het beheer is door de gemeente een gebruikersplatform ingesteld, dat dient als aanspreekpunt voor de vaste niet-commerciële gebruikers en voor de communicatie tussen de gebruikers en de beheerder voor zaken van gemeenschappelijk belang. Het gebruikersplatform draagt evenwel geen formele verantwoordelijkheid voor de exploitatie en het beheer.

De gemeente heeft zich ten doel gesteld, dat het cultuurcentrum zich open stelt voor locale culturele activiteiten (incl. bijv. optredens door professionele (klein)kunstenaars, maar tegelijkertijd ook voor het verenigingsleven in Beek voldoende beschikbaar blijft. Het behoud van de maatschappelijke functie mag dus niet ten koste gaan van de commerciële exploitatie.

De ondernemer dient met andere woorden over voldoende exploitatievrijheden te beschikken om een voldoende exploitatieresultaat mogelijk te maken, zoals ruime openingstijden en gebruiksmogelijkheden voor het theatercafé. Kortom een goed ‘evenwicht’ tussen de commerciële en de maatschappelijke functie van het Asta Cultuurcentrum.

De gemeenteraad was bij zijn overwegingen tot de conclusie gekomen, dat er een drietal functies mogelijk dienen te zijn in het Asta, te weten:

 • een groot podium functie,
 • een verenigingsfunctie als het gaat om opberg-, oefen- en repetitieruimte en
 • een ontmoetingsfunctie.

Om bij te dragen aan het evenwicht tussen de commerciële exploitatie enerzijds en beschikbaarheid voor de maatschappelijke functie anderzijds heeft het gemeentebestuur het Gebruikersplatform geïnstalleerd. Het platform wordt in geval van conflicterende belangen niet eerder betrokken dan nadat de gebruiker(s) zich ervoor hebben ingezet om in direct overleg met de beheerder tot een oplossing te komen.

De gemeente heeft een gezamenlijk jaarprogramma voorzien, waarin de afspraken zijn vastgelegd over het gebruik door de Beekse verenigingen van het Asta Cultuurcentrum:

 • wat betreft de activiteiten:
  • het aantal dagen / dagdelen per jaar
  • planning
  • de tarieven
  • reserveringstermijnen
 • wat betreft de overige faciliteiten:
  • bergingsmogelijkheden
  • openingstijden
  • openingstijden van het theatercafé

Indien u als formele (rechtsgeldige) vertegenwoordiger van een niet-commerciële gebruiker van het Asta (op vaste of op incidentele basis) een verzoek of een vraag aan het Platform heeft, verzoeken wij u gebruik te maken van het contactformulier, zie rechterkolom onder Formulier(en).

Youtube RSS