Eikenprocessierups

De gemeente Beek bestrijdt al jaren actief de overlast die door eikenprocessierupsen wordt veroorzaakt.

Preventieve bestrijding

Om de overlast van de eikenprocessierups (EPR) zoveel mogelijk te beperken, zal in de periode eind april – eind mei preventief worden gespoten met het biologische bestrijdingsmiddel Xentari. Dit preparaat is alleen schadelijk voor rupsen en is ongevaarlijk voor mensen. Om toch geen enkel risico te nemen is besloten alleen ’s avonds laat en ’s nachts te spuiten, m.u.v. de locaties waar uitsluitend overdag gewerkt kan worden.

Mensen die een gemeentelijke eik bij hun huis hebben staan wordt voor de zekerheid aangeraden om de ramen te sluiten. De werkzaamheden kunnen enige geluidsoverlast veroorzaken.

De bespuiting zal worden uitgevoerd op alle zomereiken binnen de bebouwde kom en op drukbezochte lokaties buiten de bebouwde kom, ook op particuliere percelen, mits vermelding heeft plaatsgevonden in het gemeentelijk “orderboek bespuiting EPR”.

Aanmelding eiken

Voor aanmelding van zomereiken op particuliere percelen kunt u contact opnemen met de gemeente via info@gemeentebeek.nl of via tel.nr. 046 – 43 89 222.

Bedrijven kunnen tegen aangepast tarief meeliften met de gemeentelijke bespuiting / bestrijding. Voor aanmelding kunt u contact opnemen met Algemene Bomendienst Limburg B.V. te Heerlen, tel. 045-5728893, email: algemene.bomendienst.limburg@planet.nl.

Overlast bestrijding

Als er in zomerseizoen toch eikenprocessierupsen worden aangetroffen dan worden die bestreden door ze weg te branden. De gemeente streeft ernaar om binnen een werkdag na het ontvangen van de melding de bestrijding uit te voeren.

Aanvullende informatie over o.a. de bestrijdingslocaties, plan van aanpak bestrijding EPR, orderboek, contactpersonenlijst en verwijzingen naar overige instanties, vindt u onderaan deze pagina.

Eikenprocessierupsen melden

Als u een nest met eikenprocessierupsen ziet kunt u dat melden bij de gemeente via info@gemeentebeek.nl of via tel.nr. 046 – 43 89 222.

Meer informatie

Youtube RSS