Antidiscriminatie

Discriminatie is pijnlijk en kwetsend voor degene die het overkomt. Bovendien kan het een ontwrichtende werking hebben op de samenleving. Discriminatie is bij wet verboden en toch gebeurt het elke dag. Het kan overal plaatsvinden en het kan iedereen overkomen. Ook in Limburg, ook in Beek.

Discriminatie melden

U kunt een melding maken als u wordt gediscrimineerd op grond van ras, godsdienst, leeftijd, sekse, handicap of chronische ziekte, seksuele gerichtheid, nationaliteit, burgerlijke staat en levens- of politieke overtuiging.

Antidiscriminatievoorziening Limburg

Elke gemeente heeft de wettelijke plicht om meldingen en klachten van discriminatie te behandelen en te registreren. De gemeente Beek heeft deze wettelijk taak bij de Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) ondergebracht. ADV Limburg is een onafhankelijke organisatie op het gebied van discriminatie en ongelijke behandeling. Inwoners van Beek die zich gediscrimineerd of ongelijk behandeld voelen, kunnen bij deze voorziening terecht voor het doen van een melding, informatie, advies en ondersteuning. ADV Limburg kan bemiddelen, doorverwijzen, helpen met het doen van aangifte bij de politie of bij het nemen van andere stappen. Belangrijk om te weten is dat zonder toestemming van de melder geen stappen worden ondernomen. De dienstverlening van ADV Limburg is kosteloos.

Anti discriminatie voorziening Limburg

Heeft melden zin?

Melden heeft altijd zin. Alleen door te melden kan er daadwerkelijk iets gedaan worden aan discriminatie. Door te melden helpt u niet alleen uzelf maar kunt u ook voorkomen dat anderen hetzelfde overkomt.

Waar kunt u discriminatie melden?

Voor hulp bij discriminatie kan contact worden opgenomen met ADV Limburg. Dat kan telefonisch via 043-321 84 89 of via het meldformulier op www.advlimburg.nl

Youtube RSS