Pagina opties

Groter

Sport-, Cultuur- en Waarderingsprijs

De twaalfde editie van de jaarlijkse vrijwilligersavond komt eraan. Op 20 november 2019 zal het Asta Theater volstromen met enthousiaste vrijwilligers die weer een jaar hard hebben gewerkt voor hun vereniging, stichting of instelling. De vrijwilligersavond is bedoeld om deze mensen te bedanken voor hun inzet. Aanmelden kan via het bestuur van uw vereniging of stichting. Zij ontvangen hier een schrijven van.

Tijdens de vrijwilligersavond op 20 november 2019 reikt de gemeente Beek in samenwerking met het vrijwilligersplatform voor de achtste keer de Sport-, Cultuur-, en Waarderingsprijs uit. De prijs is bedoeld om de sport- en cultuurbeoefening en het vrijwilligerswerk in de gemeente Beek aan te moedigen. Per prijscategorie kan één persoon, team of groep winnen


Winnaars sportprijs 2018, fotograaf: Adrie Slangen.

Voordragen

Wilt u iemand voordragen? Dat kunt u doen door het voordrachtformulier in te vullen. Dit kunt u vinden onder het kopje Formulier(en). Wij vragen u aan te geven om welke prestatie(s) het gaat. Ook verzoeken wij u om een motivering te geven waarom hij/zij kans moet(en) maken op de prijs. De winnaars van de prijzen worden persoonlijk uitgenodigd.

Aanmelden kan tot en met 20 oktober 2019. Het vrijwilligersplatform kiest vervolgens per categorie een winnaar.

De prijzen en criteria

Sport- en cultuurprijs

Toetsingscriteria

 • Sportieve of culturele activiteiten met een uniek en publicitair karakter en/of
 • Bovenlokale/internationale uitstraling en/of
 • Promotionele waarde voor de gemeente Beek en/of
 • Een unieke prestatie die andere verenigingen of individuele beoefenaars moeilijk kunnen evenaren.
 • Een topprestatie op regionaal-, landelijk- of internationaal niveau.
 • De prestatie moet geleverd zijn in het seizoen 2018-2019.

Waarderingsprijs

Toetsingscriteria

 • Andere activiteiten met een uniek karakter en/of
 • De betreffende persoon moet structureel als vrijwilliger verbonden zijn aan de vereniging / instelling / stichting.
 • Een unieke prestatie die andere verenigingen of andere vrijwilligers moeilijk kunnen evenaren.
 • De prestatie moet geleverd zijn in het seizoen 2018-2019.
 • Het kan ook iemand betreffen die niet op de voorgrond treedt, maar voornamelijk "achter de schermen" bezig is.
 • Hij/zij moet woonachtig zijn in Beek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tom Eijkelenberg, verenigingsconsulent Gemeente Beek, via info@gemeentebeek.nl of 046 - 43 89 222.