Pagina opties

Groter
A A

Vergunningen

Wie wil bouwen of verbouwen of iets anders aan zijn omgeving wil veranderen heeft vaak een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of verbouwen van een woonhuis, het kappen van een boom of het aanleggen van een uitrit. 

Met behulp van de vergunningcheck op het Omgevingsloket online kunt u bepalen voor welke activiteiten u een vergunning dient aan te vragen. Wij raden u aan bij twijfel contact op te nemen met de gemeente. Daarnaast is het raadzaam eerst met de buren te overleggen alvorens de bouwactiviteiten ten uitvoer worden gebracht.

Slopen

Het is verboden om zonder een sloopmelding te slopen indien daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid sloopafval meer dan 10m3 zal bedragen. Daarnaast is er omgevingsvergunning voor de activiteit Slopen nodig in gevallen waarin dat in het bestemmingsplan bepaald is. 

Wijzigen van een monument

Als u een beschermd monument wil slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wil wijzigen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Als u bouwwerkzaamheden uit wilt voeren aan een beschermd monument dan dient u altijd een omgevingsvergunning aan te vragen voor de activiteit Bouwen alsmede voor de activiteit Wijzigen van een monument. Deze activiteiten kunt u niet los van elkaar aanvragen.