Pagina opties

Groter

Waarderingssubsidie

De waarderingssubsidie is een basissubsidie (subsidie op basis van een vast bedrag en/ of bedrag voor bijvoorbeeld jeugdleden in een vereniging). De waarderingssubsidie wordt gegeven als waardering voor de activiteiten en prestaties van verenigingen of stichtingen (de zogenaamde “kernactiviteiten”).

Alleen organisaties (verenigingen/stichtingen) die zich naast het eigen plezier en ontwikkeling inzetten voor de maatschappij komen in aanmerking voor een waarderingssubsidie. Denk hierbij aan deelname aan culturele activiteiten (carnaval, processie) door de harmonie, openbare uitvoeringen door de zangvereniging en sportverenigingen die trainingen geven aan jeugdleden.

Verantwoording 2020

Wanneer de gemeente daarom vraagt dient de vereniging/ stichting inzage te verstrekken in de ledenlijst (voor de waarderingssubsidie 2020 gaat het om de lijst van 1 januari 2019). Voor een snelle bepaling van het aantal jeugdleden in de gemeente Beek wordt de organisatie verzocht het ledenbestand zodanig te rangschikken in Excel dat zowel geboortedatum (dd-mm-jj) als postcode (1234AB) in aparte kolommen staan opgenomen.

Aanvragen 2021

In verband met de maatregelen tegen het corona virus, de evaluatie van de Haamen en de accommodatie problematiek van diverse verenigingen is tijdens de behandeling van de 1e Bestuursrapportage 2020 besloten om de herijking van het subsidiebeleid één jaar uit te stellen. Dit leidt tot een verantwoorde doorlooptijd en geeft ruimte voor een nette implementatie. Dit besluit heeft ertoe geleidt dat u als verenging voor 2021 nog op de “oude” manier uw subsidie kunt aanvragen.

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen en ondertekenen door middel van DigiD. Een gemandateerd bestuurslid kan met zijn of haar persoonlijke DigiD ondertekenen. De link naar het formulier staat hier onder. Als alternatief kunt u ook het formulier downloaden (zie onder "Te downloaden" onderaan deze pagina), handmatig invullen en opsturen naar de gemeente.

Waarderingssubsidie online aanvragen met DigiD

De aanvraag moet uiterlijk 1 september 2020 bij de gemeente binnen zijn.

Herijking subsidiebeleid 2022 e.v.:

In september 2020 starten wordt gestart met de herijking van het subsidiebeleid. Er wordt dan integraal naar de subsidies gekeken, dus niet alleen naar de financiële component, maar ook naar de inhoudelijke component. Bij dat laatste gaat het om de vraag hoe het maximale rendement uit het beleidsinstrument subsidie gehaald kan worden. De herijking zal uitgevoerd worden als een interactief proces samen met de betrokken (vrijwilligers)organisaties. Ook worden gemeentelijke beleidsadviseurs, de gemeenteraad en adviesraden zoals de Adviesraad Sociaal Domein Beek in een vroeg stadium in het proces betrokken.

Ben Boon (Boon Consultancy) begeleidt ons hierbij. Hij heeft voor meerdere gemeenten nieuw subsidiebeleid ontwikkeld. Zijn aanpak is gericht op het zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden en op het kweken van draagvlak voor nieuw beleid.

In september zal u nader geïnformeerd worden over de marsroute die we samen gaan lopen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de verenigingsconsulent via info@gemeentebeek.nl of 046 - 43 89 222.