Pagina opties

Groter

Faciliteringsregeling

De faciliteringsregeling is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het verenigingsleven en de burgerinitiatieven in Beek. Denk hierbij aan extra kosten voor de huur van een accommodatie bij incidentele evenementen en de legeskosten bij vergunning aanvragen bij de gemeente.

Kijk voor een overzicht van alle mogelijkheden bij de betreffende beleidsregels, genoemd onder de Subsidieverordening (te raadplegen via overheid.nl). Voor zover de vergoedingen niet automatisch worden berekend kan voor aanvragen contact worden opgenomen met de verenigingsconsulent Tom Eijkelenberg via info@gemeentebeek.nl.

Aanvraag en afhandeling subsidie huur invalidentoilet

Heeft u als vereniging en stichting een evenement dan kunt u een bijdrage aanvragen bij de gemeente Beek als u een invalidentoilet huurt. De bijdrage voor het toilet is afhankelijk van het aantal dagen, maar bedraagt maximaal € 100. De gemeente Beek heeft deze vergoeding om de toegankelijkheid van Beekse evenementen te vergroten voor mensen met een beperking.