Pagina opties

Groter
A A

Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek

Sociale dienst gemeente Beek over naar Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek

Op 1 januari 2018 is het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek officieel van start gegaan. In dit bedrijf zijn de sociale diensten van Beek en Sittard-Geleen samengevoegd om samen met Vixia de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit te voeren.

In fases

Op 1 januari is het Participatiebedrijf begonnen met het samenvoegen van de sociale diensten van Beek en Sittard-Geleen. Vixia is nog een zelfstandige organisatie, maar gaat wel al intensief samenwerken met het Participatiebedrijf. In de loop van 2018 wordt afscheid genomen van de werktitel Participatiebedrijf en de naam Vixia. Dan komt er een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl. Als laatste stap wordt het bedrijf Vixia uiteindelijk opgeheven.

Wat betekent de oprichting van het Participatiebedrijf voor u?

Voor inwoners van de gemeente Beek betekent dit dat zij voortaan naar het Participatiebedrijf in Sittard moeten voor een uitkering en/of de begeleiding naar werk. Wie vragen heeft over het Participatiebedrijf, kan bellen naar 14 046 of mailen naar socialezaken@sittard-geleen.nl. Als uw vraag specifiek betrekking heeft op de gemeente Beek, dan is het verstandig om in de onderwerp-regel ‘team Beek’ te zetten.

Niet alles is ondergebracht in het Participatiebedrijf

Niet alles op het gebied van inkomensondersteuning is ondergebracht in het Participatiebedrijf. In onderstaand overzicht leest u waarvoor bij de gemeente Beek en waarvoor u bij het Participatiebedrijf terecht kunt. 

Beek Participatiebedrijf (Sittard-Geleen)
Sport- en Cultuurpas Algemene bijstand
Ouderentoeslag Bijzondere bijstand
Tegemoetkoming zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag
Schuldhulpverlening Individuele studietoeslag
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)