Pagina opties

Groter

Trouwen

 • Wat is het?

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? Dan doet u minimaal 14 dagen voor het huwelijk een huwelijksmelding in de gemeente waar u wil gaan trouwen. Is dit niet mogelijk dan mag u ook in een andere gemeente de huwelijksmelding doen. De voorkeur gaat dan naar uw eigen woongemeente. Wilt u in de Gemeente Beek uw huwelijksmelding doen dan komt u hiervoor samen naar de Publieksbalie van de gemeente Beek.

  Afspraak maken

  Locaties

  In de gemeente Beek kunt u op elke gewenste locatie trouwen. Wilt u op een andere locatie dan het gemeentehuis trouwen? Dan moet de gewenste trouwlocatie aan een aantal voorwaarden voldoen (te downloaden onderaan deze pagina). Daarnaast dient u hiervoor een schriftelijk verzoek in bij de gemeente Beek. U bent zelf verantwoordelijk voor de reservering en betaling van de externe trouwlocatie.

  Tijden

  In het gemeentehuis van Beek is een ceremonie mogelijk van maandag t/m zaterdag van 09.00-17.00 uur. Op een externe locatie is een ceremonie 7 dagen per week en 24 uur per dag mogelijk, onder de vastgestelde voorwaarden (te downloaden onderaan deze pagina).

  Tarieven

  De gemeentelijke leges voor het trouwen op een overige locatie op maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur zijn gelijk aan die van het trouwen in het gemeentehuis op maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur (kantooruren).

  Alleen op een overige locatie is het dus mogelijk 24 uur per dag te trouwen, waarbij de leges (afhankelijk van het tijdstip) kunnen afwijken van de gebruikelijk in rekening te brengen leges.

  Het is tevens mogelijk om kosteloos te trouwen. Dit kan op maandag en woensdag om 10.00 uur in het gemeentehuis van Beek onder de hiervoor vastgestelde voorwaarden (te downloaden onderaan deze pagina). NB Alléén de getuigen mogen bij dit huwelijk aanwezig zijn. Kosteloos trouwen is alleen mogelijk als minimaal één persoon van het bruidspaar geboren is of woont / gewoond heeft in de gemeente Beek of voormalige gemeente Spaubeek.

  Trouwambtenaren

  De gemeente Beek beschikt over vier trouwambtenaren, ook wel BABS-en (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand) genoemd. Deze personen zijn ervaren in het voltrekken van huwelijken en geregistreerd partnerschappen. Onderling vindt een evenredige verdeling plaats, maar indien u een voorkeur heeft voor een BABS kunt u dat kenbaar maken. Indien mogelijk wordt uw voorkeur ingewilligd. Ook is het mogelijk om door een (B)ABS van een andere gemeente getrouwd te worden of door een derde (iemand die geen BABS is in een andere gemeente) getrouwd te worden onder de hiervoor vastgestelde voorwaarden (te downloaden onderaan deze pagina).

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Samenleving / Team Publiekszaken / Burgerlijke Stand via telefoon 046 – 43 89 222 of mail naar info@gemeentebeek.nl.

 • Wat kost het?

  Zie tarieventabel (pdf).

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom of tante.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Huwelijksdispensatie

  Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

  Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend totdat één of beide partners de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

 • Wat moet ik doen?

  U doet (bij voorkeur) de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
  • Als u beiden de Nederlandse nationaliteit heeft, dan hoeft u bij melding van huwelijk alleen een geldig legitimatiebewijs van u beiden mee te brengen.
  • U dient samen te komen om de melding te doen.

  Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

  U kunt via internet uw huwelijksdatum al prikken via de button "Afspraak maken" . U kiest dan voor "trouwzaal gemeentehuis reserveren". De datum staat vast nadat u de officiële melding heeft gedaan van huwelijk of geregistreerd partnerschap.
   

 • Wat heb ik nodig?

  Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u melding doet deze al. U hoeft dan niet alle volgende documenten mee te nemen of online te versturen:

  • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner indien U in het buitenland geboren bent.
  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

   In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw melding.

  N.B. de afschriften mogen niet ouder zijn dan een half jaar.

  U kunt bij melding van huwelijk ook een kopie van de geldige legitimatiebewijzen van uw getuigen aanleveren, waarop alle voornamen staan vermeld. Eventueel mag dit ook later, echter uiterlijk 1 week voorafgaande aan het huwelijk.

 • Aanvullende informatie

  Automatisch gemeenschap van goederen

  Vanaf 1 januari geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

  Huwelijkse voorwaarden

  U kunt ook onder huwelijkse voorwaarden trouwen. Dit dient u voorafgaand aan het huwelijk bij een notaris te regelen. Indien u niets regelt bent u automatisch getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen.

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken. Hierbij zijn geen getuigen aanwezig en gelden verder dezelfde voorwaarden als bij een huwelijk.

 • Formulieren

 • Te downloaden documenten