Pagina opties

Groter

Trouwen

 • Wat is het?

  Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Gaat u trouwen? Dan doet u minimaal 14 dagen voor het huwelijk een huwelijksmelding in de gemeente waar u wil gaan trouwen. Is dit niet mogelijk dan mag u ook in een andere gemeente de huwelijksmelding doen. De voorkeur gaat dan naar uw eigen woongemeente. Wilt u in de Gemeente Beek uw huwelijksmelding doen dan komt u hiervoor samen naar de Publieksbalie van de gemeente Beek. De gemeente Beek biedt (nog) niet de mogelijkheid tot het doen van digitale aangifte.

  Trouwen bij de gemeente wordt het burgerlijk (wettelijk) huwelijk genoemd. Wilt u ook "voor de kerk trouwen"? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

  “Trouwen” in de gemeente Beek

  Locaties

  Naast het gemeentehuis (permanente locatie) in Beek is het vanaf 1 maart 2018 mogelijk binnen het gehele grondgebied (overige locatie) van de gemeente Beek te trouwen (huwelijk of geregistreerd partnerschap). De gewenste trouwlocatie dient aan de vastgestelde voorwaarden (te downloaden onderaan deze pagina) te voldoen. Het bruidspaar dat op een overige locatie wenst te trouwen, dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij de gemeente Beek. Het bruidspaar dient zelf afspraken te maken met de eigenaar, beheerder of verhuurder van de overige locatie over gebruik en eventuele overige kosten.

  Tijden

  De tijden dat in de permanente locatie een ceremonie gehouden kan worden, zijn op maandag t/m zaterdag van 09.00-17.00 uur.

  De tijden dat op een overige locatie een ceremonie gehouden kan worden zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week (ook op zon- en feestdagen) onder de vastgestelde voorwaarden (te downloaden onderaan deze pagina).

  Leges

  De gemeentelijke leges voor het trouwen op een overige locatie op maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur zijn gelijk aan die van het trouwen in het gemeentehuis op maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur (kantooruren).

  Alleen op een overige locatie is het dus mogelijk 24 uur per dag te trouwen, waarbij de leges (afhankelijk van het tijdstip) kunnen afwijken van de gebruikelijk in rekening te brengen leges.

  Kosteloos trouwen is alleen mogelijk indien U een binding hebt met de gemeente beek, d.w.z. waarbij minimaal één persoon van het bruidspaar geboren is of woont / gewoond heeft in de gemeente Beek of voormalige gemeente Spaubeek.. Er wordt alleen getrouwd in de permanente locatie van de gemeente op maandag en woensdag om 10.00 uur onder de hiervoor vastgestelde voorwaarden (te downloaden onderaan deze pagina).

  NB Alléén de getuigen mogen bij dit huwelijk aanwezig zijn.

  Trouwambtenaren

  De gemeente Beek beschikt over 4 trouwambtenaren, ook wel BABS-en (Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand) genoemd. Deze personen (3 vrouwen / 1 man) zijn allen speciaal aangewezen en ervaren in het voltrekken van huwelijken en geregistreerd partnerschappen. Onderling vindt een evenredige verdeling plaats, maar indien u een voorkeur heeft voor een BABS kunt u dat kenbaar maken. Indien mogelijk wordt uw voorkeur ingewilligd. Ook is het mogelijk om door een (B)ABS van een andere gemeente getrouwd te worden of door een derde (iemand die geen BABS is in een andere gemeente) getrouwd te worden onder de hiervoor vastgestelde voorwaarden (te downloaden onderaan deze pagina).

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Samenleving / Team Publiekszaken / Burgerlijke Stand via telefoon 046 – 43 89 222 of mail naar info@gemeentebeek.nl.

  Afspraak maken

  Trouwzaal gemeentehuis Beek


  Foto: trouwzaal in gemeentehuis Beek.

 • Wat kost het?

  Zie tarieventabel (pdf).

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden om te kunnen trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom of tante.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Huwelijksdispensatie

  Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

  Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

  Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend totdat één of beide partners de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

 • Wat moet ik doen?

  U doet (bij voorkeur) de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
  • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
  • Als u beiden de Nederlandse nationaliteit heeft, dan hoeft u bij melding van huwelijk alleen een geldig legitimatiebewijs van u beiden mee te brengen.
  • U dient samen te komen om de melding te doen.

  Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

  U kunt via internet uw huwelijksdatum al prikken via de button "Afspraak maken" . U kiest dan voor "trouwzaal gemeentehuis reserveren". De datum staat vast nadat u de officiële melding heeft gedaan van huwelijk of geregistreerd partnerschap.
   

 • Wat heb ik nodig?

  Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u melding doet deze al. U hoeft dan niet alle volgende documenten mee te nemen of online te versturen:

  • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner indien U in het buitenland geboren bent.
  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

   In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw melding.

  N.B. de afschriften mogen niet ouder zijn dan een half jaar.

  U kunt bij melding van huwelijk ook een kopie van de geldige legitimatiebewijzen van uw getuigen aanleveren, waarop alle voornamen staan vermeld. Eventueel mag dit ook later, echter uiterlijk 1 week voorafgaande aan het huwelijk.

 • Aanvullende informatie

  Huwelijkse voorwaarden

  U kunt ook onder huwelijkse voorwaarden trouwen. Dit dient u voorafgaand aan het huwelijk bij een notaris te regelen. Indien u niets regelt bent u automatisch getrouwd in gemeenschap van goederen.

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk. Dan moet U bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken. Hierbij zijn geen getuigen aanwezig en gelden verder dezelfde voorwaarden als bij een huwelijk.

  De nieuwe huwelijksvermogensregels per 1 januari 2018

  Op 1 januari 2018 gaan de nieuwe huwelijksvermogensregels in. Hiermee neemt Nederland afscheid van de algehele gemeenschap van goederen.

  Voor de algehele gemeenschap van goederen komt een beperkte gemeenschap van goederen in de plaats. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

  Tot 1 januari 2018

  Koppels die voorafgaand aan hun huwelijk (of geregistreerd partnerschap) geen huwelijkse voorwaarden bij de notaris vastleggen, trouwen nu automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat op het moment van de huwelijksvoltrekking een gemeenschap van goederen ontstaat waarin al het dan aanwezige vermogen (bezittingen en schulden) en het toekomstige vermogen valt. Er zijn maar enkele uitzonderingen. Zo vallen erfrechtelijke verkrijgingen en giften waarvoor in een testament of bij de schenking een uitsluitingsclausule is vastgelegd, niet in de gemeenschap van goederen. Bij een echtscheiding betekent de gemeenschap van goederen dat al het aanwezige vermogen fiftyfifty gedeeld moet worden. Dit verandert per 1 januari 2018.

  Vanaf 1 januari 2018

  In de beperkte gemeenschap van goederen valt kort gezegd alleen het vermogen (bezittingen en schulden) dat de echtgenoten vanaf de huwelijksdatum opbouwen en het vermogen dat de echtgenoten voorafgaand aan het huwelijk al samen hadden. Bij een scheiding wordt het vermogen dat behoort tot de beperkte gemeenschap van goederen fiftyfifty gedeeld. Erfrechtelijke verkrijgingen en giften blijven voortaan automatisch buiten de beperkte gemeenschap van goederen; dus ook als er geen uitsluitingsclausule is vastgelegd. Al het voorhuwelijkse vermogen dat op naam van één echtgenoot staat, blijft eveneens buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen, giften en voorhuwelijks eigen vermogen hoeven dus vanaf 1 januari 2018 niet meer te worden gedeeld bij een scheiding.

  Wat betekent de nieuwe wet voor echtgenoten?

  Partners die vanaf 1 januari 2018 trouwen (of hun partnerschap laten registreren) en geen huwelijkse voorwaarden vastleggen, trouwen automatisch in de beperkte gemeenschap van goederen. De volgende twee voorbeelden tonen de verschillen tussen de huidige algehele gemeenschap van goederen en de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen.

  Studieschuld

  Judith en Dennis trouwen op vrijdag 29 december 2017.

  Judith heeft een studieschuld van 20.000 euro. Ze leggen geen huwelijkse voorwaarden vast voor de huwelijksvoltrekking, zodat ze trouwen in algehele gemeenschap van goederen.
  De studieschuld van Judith valt in de algehele gemeenschap van goederen. Ze gaat deze tijdens het huwelijk in termijnen aflossen. Hiervoor gebruikt ze geld uit de gemeenschap van goederen, zodat Dennis voor de helft meeaflost. Als ze gaan scheiden in 2020 is er nog 10.000 euro van de studieschuld over. Omdat ze in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, delen ze bij scheiding alle bezittingen en schulden fiftyfifty; dus ook de studieschuld.

  Judith en Dennis trouwen op dinsdag 2 januari 2018.

  De studieschuld van Judith blijft buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat zij uit haar eigen geld de studieschuld moet aflossen. Als ze voor de aflossing geld uit de gemeenschap van goederen gebruikt, moet ze dit terugbetalen aan de gemeenschap van goederen (dus aan Dennis, voor de helft van het aangewende bedrag). Bij een scheiding wordt de studieschuld niet afgetrokken van de bezittingen die ze fiftyfifty delen.

  De boot

  Lisa en Jeroen trouwen op vrijdag 29 december 2017.

  Jeroen heeft in augustus 2017 een flink bedrag geleend voor zijn startup. Ze leggen vóór de huwelijksvoltrekking geen huwelijkse voorwaarden vast, zodat ze in algehele gemeenschap van goederen trouwen. Helaas loopt Jeroens bedrijf op niks uit en kan hij het geleende geld niet terugbetalen. De bank legt beslag op de boot die Lisa en Jeroen hebben en verkoopt deze uiteindelijk op een veiling. Lisa en Jeroen zijn hun boot kwijt.

  Lisa en Jeroen trouwen op dinsdag 2 januari 2018.

  De schuld die Jeroen voor zijn start-up is aangegaan toen ze nog niet getrouwd waren, valt niet in de beperkte gemeenschap van goederen. Als het misloopt met zijn bedrijf, legt de bank beslag op de boot van Lisa en Jeroen en verkoopt die op een veiling. Omdat de gezamenlijke boot is verkocht voor een schuld die alleen van Jeroen is, moet de bank de helft van de verkoopopbrengst van de boot aan Lisa betalen.
  “Steeds meer partners geven aan niets te willen delen als ze uit elkaar mochten gaan”

  Wanneer zijn huwelijkse voorwaarden nog nuttig?

  Koppels die vanaf 2018 willen trouwen, delen zonder huwelijkse voorwaarden al minder dan nu het geval is. Als ze helemaal niets willen delen, zijn er nog steeds huwelijkse voorwaarden nodig. Koppels die na 2018 in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, kunnen dit nog steeds. Maar anders dan nu moeten ze daar vanaf 2018 huwelijkse voorwaarden voor vastleggen.

  Voor ondernemers die het vermogen van hun echtgenoot willen beschermen tegen aanspraken van schuldeisers, is het ook na inwerkingtreding van de nieuwe wet nodig om huwelijkse voorwaarden vast te leggen. Koppels die de beperkte gemeenschap van goederen helemaal oké vinden, hoeven geen huwelijkse voorwaarden vast te leggen. Maar omdat de bezittingen die je vóór het huwelijk had, buiten de gemeenschap van goederen vallen, is het handig om dit bij een scheiding te kunnen bewijzen. Deze bezittingen kun je bij de notaris laten registreren.

  Zie ook www.rijksoverheid.nl en dan zoeken onder Op welke manieren kan ik trouwen.

 • Formulieren

 • Te downloaden documenten