Pagina opties

Groter

Rijbewijs

 • Wat is het?

  U vraagt een rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente. Na vijf werkdagen kunt u uw rijbewijs afhalen.

  Spoedaanvraag

  Als u snel uw rijbewijs nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs voor 12.30 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen. Dit kost wel extra geld. 

  Afspraak maken

 • Wat kost het?

  Product

  Leeftijd

  Kosten

  Toeslag bij spoedaanvraag

  Geldigheid

  Verwerkingstijd

  Verwerkingstijd bij spoedaanvraag

  Rijbewijs

  jonger dan 65 jaar

  € 40,65

  € 34,10

  is 10 jaar geldig

  ligt na 5 werkdagen voor u klaar

  ligt na 1 werkdag voor u klaar

  Rijbewijs tussen de 65 jaar en 70 jaar € 40,65 € 34,10 is geldig tot uw 75e verjaardag ligt na 5 werkdagen voor u klaar ligt na 1 werkdag voor u klaar
  Rijbewijs ouder dan 70 jaar € 40,65 € 34,10 is 5 jaar geldig ligt na 5 werkdagen voor u klaar ligt na 1 werkdag voor u klaar
  Rijbewijs ouder dan 75 jaar € 40,65 € 34,10 is 5 jaar geldig + gezondheidsverklaring verplicht van € 37,80 ligt na 5 werkdagen voor u klaar ligt na 1 werkdag voor u klaar
  Rijbewijs voor bus of vrachtwagen vrachtwagen of bus chauffeur € 40,65 € 34,10 is 5 jaar geldig + gezondheidsverklaring verplicht van € 37,80 ligt na 5 werkdagen voor u klaar ligt na 1 werkdag voor u klaar

  Zie tarieventabel (pdf).

 • Hoe werkt het?

  U hebt een rijbewijs nodig om te rijden met een bromfiets, auto, vrachtwagen, tractor of ander motorvoertuig.

  Geldigheid

  Leeftijd Geldig
  Jonger dan 65 jaar 10 jaar
  Tussen de 65 en 70 jaar Tot 75e verjaardag
  Tussen de 70 en 75 jaar 5 jaar
  Ouder dan 75 jaar Maximaal 5 jaar

  Rijbewijs C (vrachtwagen) en rijbewijs D (bus) zijn maximaal 5 jaar geldig. 

  Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer algemene informatie over het rijbewijs.

  Nieuwe richtlijn vanaf 19 januari 2013

  Er zijn sinds 19 jan 2013 nieuwe regels voor het rijbewijs, zodat er binnen Europa meer gelijke regels gelden. Bij de rijksoverheid ziet u wat de nieuwe regels voor het rijbewijs zijn. 

  De meeste wijzigingen hebben betrekking op een eerste aanvraag of uitbreiding van een het rijbewijs. Ook veranderen geldigheidsdata, zo is vanaf 19 januari 2013 een rijbewijs voor de categorieën C,D,E nog maar 5 jaar geldig. Indien u de categorieën C,D,E bedrijfsmatig gebruikt, dan gelden extra regels. Vraag dit na bij uw werkgever of op Richtlijn vakbekwaamheid  . 

  Tractorrijbewijs

  Vanaf 1 juli 2015 is het mogelijk om het tractorrijbewijs te verkrijgen. Via deze link kunt u alle informatie terugvinden. Heeft u nog geen B rijbewijs dan kunt u het trekkercertificaat binnen 1 jaar omwisselen voor een T rijbewijs, dus voor 1 juli 2016.

  Heeft u wel een B rijbewijs dan mag u reeds een tractor besturen, u hoeft een geldig B rijbewijs hiervoor niet te verlengen. Wanneer u dit de eerstvolgende keer komt verlengen (voor 1 juli 2025) krijgt u automatisch de categorie T bijgeschreven. Let wel: U moet voor 1 juli 2015 dan al in het bezit zijn van een geldig B rijbewijs.

  Betreft het een allereerste aanvraag voor een B rijbewijs, zorg dan dat dit is aangevraagd op of voor  30 juni 2015. Wanneer het eerste B rijbewijs wordt afgegeven na 1 juli 2015 wordt het T rijbewijs niet (meer) bijgeschreven, dan wordt er niet meer voldaan aan de voorwaarden om automatisch een T rijbewijs te krijgen.

 • Wat moet ik doen?

  Om uw rijbewijs aan te kunnen vragen, moet u geslaagd zijn voor uw rijexamen bij het CBR.

  Rijbewijs voor jongeren tot 18 jaar

  Vanaf uw 17e kunt u uw rijbewijs halen. Tot uw 18e moet u dan rijden onder begeleiding van een coach die naast u zit. Een van uw ouders kan bijvoorbeeld coach worden. U mag maximaal 5 coaches hebben. Dit regelt u als volgt:

  • De coaches moeten zich registreren bij de Dienst Wegverkeer (RDW).
  • Nadat de coaches zich hebben geregistreerd, vraagt u een begeleiderspas aan.
  • Nadat u de begeleiderpas ontvangen hebt, kunt u uw rijbewijs aanvragen bij de gemeente

  Gezondheidsverklaring

  Met de Gezondheidsverklaring beoordeelt het CBR of u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Deze Gezondheidsverklaring kunt u online bij het CBR invullen. U kunt het formulier ook aanvragen bij de gemeente. In de volgende situaties hebt u een Gezondheidsverklaring nodig:

  • U vraagt voor de eerste keer een praktijkexamen aan of u wilt een categorie-uitbreiding van uw rijbewijs.
  • U wilt rijbewijs C en/of D halen of dit verlengen.
  • U hebt een medische beperking.
  • Uw rijbewijs is ingenomen.
  • U bent 75 jaar of ouder.

  Medische keuring

  U moet medisch gekeurd zijn voordat u een rijbewijs aanvraagt als u:

  • een medische beperking hebt;
  • 75 jaar of ouder bent en uw rijbewijs verloopt;
  • een rijbewijs voor vrachtwagen of bus nodig hebt.

  Administratieve verlenging 75+ rijbewijs

  Vanaf 1 december 2019 gaat een tijdelijke verlenging van het rijbewijs voor 75-plussers in. 75-plussers mogen dan onder bepaalde voorwaarden blijven rijden met een rijbewijs dat verlopen is.

  Het CBR bepaalt of iemand valt in de regeling van de administratieve verlenging. Nadat de 75-plusser zijn gezondheidsverklaring heeft ingediend, krijgt hij/zij bericht van het CBR. De administratieve verlenging wordt geregistreerd in het Centraal Rijbewijzenregister. Voor de mensen die binnen de regeling vallen wordt er in het Rijbewijzenregister een code 106 geplaatst achter de categorie A, B, BE en/of T. Deze is alleen te zien in het Rijbewijzenregister, niet op het rijbewijs. De regeling geldt voor maximaal 1 jaar. Ga voor meer  informatie over het rijden met een verlopen rijbewijs naar www.cbr.nl/rijdenmeteenverlopenrijbewijs.

  Telefoonnummer CBR 088-2277700

  Rijbewijs kwijt of gestolen

  • U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.
  • U kunt direct een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Bij deze aanvraag ondertekent u een Verklaring van vermissing.
  • Als u uw rijbewijs verliest in het buitenland, doet u aangifte bij de politie ter plaatse.

 • Wat heb ik nodig?

  • Een goedgelijkende pasfoto die niet ouder is dan 6 maanden op het moment van aanvraag. Deze pasfoto voldoet aan de pasfoto-eisen.
  • Geld of een bankpas. U betaalt direct bij de aanvraag.
  • Bij het aanvragen van uw eerste rijbewijs: een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart.
  • Bij het verlengen van uw rijbewijs: het rijbewijs dat u al hebt. Als dit niet meer geldig is, neem dan ook een geldig paspoort of geldige identiteitskaart mee.

  Rijbewijs afhalen

  U haalt uw rijbewijs persoonlijk op bij de gemeente. Neem uw oude rijbewijs mee.

 • Hoe lang duurt het?

  U kunt uw rijbewijs na ongeveer een week afhalen bij de gemeente. Als u een spoedaanvraag voor 14.00 uur hebt gedaan, kunt u uw rijbewijs de volgende werkdag al ophalen.

 • Aanvullende informatie

  Telefoonnummer RDW  088 008 74 47

  Rijbewijzen hebben een nieuwe chip. Met deze chip kunt u inloggen op DigiD. Als u een nieuw rijbewijs zonder deze chip wilt, moet u een brief sturen naar de RDW. Doe dit 5 dagen voordat u uw rijbewijs vernieuwt. Kijk voor meer informatie op de website van de RDW.

  Beginnersrijbewijs

  Iedereen die een eerste rijbewijs haalt, is een beginner. Het maakt niet uit hoe oud u bent. Of voor welk soort voertuig het rijbewijs geldt. Hoe lang u een beginnende bestuurder bent, hangt af van uw leeftijd.

  • Als u 18 jaar of ouder bent, bent u 5 jaar beginnend bestuurder.
  • 17-jarigen zijn 7 jaar beginnend bestuurder.

  Beginnende bestuurders krijgen een beginnersrijbewijs. Dit is een gewoon rijbewijs, maar met een strafpuntensysteem voor zware overtredingen in het verkeer. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

  Militair rijbewijs

  Een Nederlands militair rijbewijs is buiten de militaire organisatie niet geldig. Wel kunt u het militair rijbewijs bij de gemeente omwisselen voor een normaal rijbewijs. U moet dat binnen 3 jaar doen, nadat het militair rijbewijs is afgegeven.

  Buitenlands rijbewijs

  Met een geldig buitenlands rijbewijs mag u een bepaalde tijd in Nederland blijven rijden. Dit hangt af van het land waar uw rijbewijs is afgegeven. Kijk voor meer informatie hierover op de website van de RDW.

  Als u uw buitenlandse rijbewijs wilt omwisselen voor een Nederlands rijbewijs, kan dat in bepaalde gevallen. Bekijk de voorwaarden van de RDW.

  Code 95

  Als u voor uw werk met een bus of vrachtwagen wilt rijden, moet u de code 95 op uw rijbewijs laten bijschrijven. Dit kunt u doen nadat u bent geslaagd voor de examens en toetsen. Meer informatie over code 95 vindt u bij het CBR.

  Code 95 voor alle beroepsmatige bus- en/of vrachtwagenchauffeurs

  In Europa moeten beroepschauffeurs elke vijf jaar 35 uur nascholing volgen om het C en/of D rijbewijs beroepsmatig te mogen gebruiken. Chauffeurs met een C en/of D-rijbewijs geboren voor 1 juli 1955, waren voorheen in Nederland vrijgesteld van deze nascholingsplicht. Het bewijs van vakbekwaamheid (de zogeheten code 95) wordt bij deze groep chauffeurs automatisch op het rijbewijs aangebracht sinds 10 september 2008 (D rijbewijs) en 10 september 2009 (C rijbewijs).

  Per 1 juni 2015 wordt de betreffende regelgeving gewijzigd omdat deze vrijstelling strijdig is gebleken met de Europese richtlijn Vakbekwaamheid bestuurders.Dit betekent dat de groep beroepschauffeurs geboren voor 1 juli 1955 vanaf dat moment niet langer is vrijgesteld van de nascholing en dat de code 95 niet langer automatisch op het rijbewijs wordt vermeld.

  Tijdelijke Europese regeling geldigheid rijbewijzen

  Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn.

  Meer informatie