Pagina opties

Groter

Ouderentoeslag

 • Wat is het?

  Inwoners van de gemeente Beek vanaf de pensioengerechtigde leeftijd met een laag inkomen komen niet in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag, die bedoeld is voor mensen die langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen. Daarbij hebben oudere mensen vaak meer uitgaven als gevolg van ziekte e.d. De gemeente Beek vindt het voor ouderen ook heel belangrijk om maatschappelijk actief te blijven.

  Voor ouderen met een laag inkomen heeft de gemeente Beek daarom een ouderentoeslag in het leven geroepen en de hoogte daarvan vastgesteld op € 300 per huishouden per jaar. Deze toeslag is bedoeld om onverwacht hoge noodzakelijke kosten, kosten in verband met leeftijd c.q. ziekte en kosten voor maatschappelijke activiteiten te kunnen financieren.

  Afspraak maken

 • Hoe werkt het?

  Voor de ouderentoeslag komt u in aanmerking als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en een laag inkomen heeft tot maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld). Op basis van de normen per januari 2020 is dat ongeveer:

  • voor gehuwden/samenwonenden: € 1.666 netto per maand
  • voor een alleenstaande: € 1.229 netto per maand.

  Uw vermogen mag niet meer bedragen dan het vrij te laten vermogen, zoals in de Participatiewet is vastgesteld, namelijk € 6.225 voor een alleenstaande en € 12.450 voor gehuwden.

  De ouderentoeslag is vastgesteld op € 300 per huishouden per jaar.

 • Wat moet ik doen?

  Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Dan kunt een aanvraag voor ouderentoeslag bij de gemeente indienen vanaf 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. Bereikt u de pensioengerechtigde leeftijd in 2020, dan kunt u dus pas in 2021 in aanmerking komen voor de ouderentoeslag.
  Wanneer u gehuwd bent of samenwoont, is het voldoende als één van u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt voor 1 januari van het jaar waarin u de aanvraag indient.

  U vraagt de toeslag aan via het aanvraagformulier onder aan deze pagina. Indien u in voorgaande jaren reeds in aanmerking bent gekomen voor ouderentoeslag en uw omstandigheden niet gewijzigd zijn, komt u in 2020 ook voor deze regeling in aanmerking. U ontvangt van ons dan automatisch een aanvraagformulier.

  Let op: Vanaf 2015 is de wetgeving gewijzigd en dient de gemeente steekproefsgewijs te controleren of u de oude-rentoeslag ook voor de doeleinden, waarvoor deze bestemd is, heeft aangewend. Wij adviseren u dan ook om bonnetjes van vervangingsuitgaven, kosten in verband met leeftijd c.q. ziekte en voor maatschappelijke activiteiten te bewaren.

  Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met de gemeente.

 • Wat heb ik nodig?

  Bij uw aanvraag dient u de volgende bewijsstukken bij te voegen van u en eventuele echtgenoot/partner:

  • een kopie/ kopieën van een bewijs van uw inkomsten (netto inkomsten uit loon, pensioen, rente, alimentatie (ook voor de kinderen) winst, overige inkomsten of sociale uitkeringen). Bijv. loonspecificatie en/of bankafschrift bij  het ontbreken  van een specificatie.
  • beschikking voorlopige teruggaaf belastingen i.v.m. heffingskortingen (voor en achterkant kopiëren) 
  • kopie/ kopieën van uw geldig legitimatiebewijs
  • kopie van bankafschrift/spaarrekening(en) (saldo per 1-1-2020)
 • Te downloaden documenten