Pagina opties

Groter

Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

 • Wat is het?

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

  Meer informatie over de Wmo vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Hoe werkt het?

  Meldt u zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning, dan doet de gemeente onderzoek naar uw persoonlijke situatie. Het onderzoek gebeurt meestal in de vorm van een gesprek tussen een casemanager Wmo en u. De casemanager maakt deel uit van het wijkteam. Eventueel kunnen mensen in uw omgeving, bijvoorbeeld een mantelzorger, bij een gesprek aanwezig zijn als u hiervoor toestemming geeft. Bij het onderzoek wordt bekeken wat u zelf nog kan. En of andere mensen u eventueel kunnen helpen. Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, Participatiewet of de Jeugdwet.

  Blijkt uit het onderzoek dat u onvoldoende zelfredzaam bent? En kan uw netwerk ook niet of onvoldoende bijdragen? Dan bekijken we allereerst of u geholpen bent met een algemene hulpdienst. Denk hierbij aan een klussendienst, boodschappendienst, maaltijdservice of rolstoelpool.

  Biedt dit niet voldoende uitkomst, dan regelt de gemeente individuele ondersteuning. Dit noemt de wet een maatwerkvoorziening. In de wet staat niet wat voor soort voorziening dit moet zijn. Dit bepaalt de gemeente in samenspraak met u. Voorbeelden zijn:

  • woonvoorzieningen;
  • huishoudelijke hulp;
  • vervoersvoorziening;
  • een rolstoel of een aanpassing aan uw rolstoel;
  • een scootmobiel of een aanpassing aan uw auto;
  • begeleiding;
  • beschermde woonplek.
 • Wat moet ik doen?

  Het team Wmo-jeugd is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 046 - 43 89 222 van 9:00 tot 17:00 of via wmojeugd@gemeentebeek.nl 
  Maak melding van uw probleem bij het team Wmo-jeugd van de gemeente: 

  • Telefonisch maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00
  • Digitaal via het meldingsformulier Wmo-jeugd (zie kopje Meldingsformulier).
  • Tijdens het inloopspreekuur in het gemeentehuis. U kunt zonder afspraak binnenlopen op woensdag van 9.00 tot 12.30 uur. U kunt ook terecht op een van de locaties van het wijkteam.

  Op basis van uw melding wordt met u een afspraak gemaakt voor een gesprek over uw situatie. Uit het gesprek kunnen voor u verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

  • U regelt zelf een oplossing.
  • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen.
  • De gemeente geeft u toegang tot algemene hulp.
  • U doet een aanvraag voor individuele hulp.

  Meldingsformulier

  Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet meldingsformulier

 • Hoe lang duurt het?

  Na het onderzoek weet u wat u kunt doen om uw probleem op te lossen.

  Nadat u zich gemeld hebt bij de gemeente, heeft de gemeente 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.

 • Te downloaden documenten