Pagina opties

Groter
A A

Geregistreerd partnerschap

 • Wat is het?

  Met de melding van een partnerschapsregistratie geeft u formeel te kennen dat u en uw partner een geregistreerd partnerschap willen aangaan. Het geregistreerd partnerschap regelt de wettelijke kant van het samenleven voor partners in de combinaties: m/v, m/m en v/v. Een geregistreerd partnerschap heeft op enkele uitzonderingen na dezelfde gevolgen als een huwelijk.

  Afspraak maken

 • Hoe werkt het?

  Voorwaarden voor geregistreerd partnerschap

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag niet geregistreerd partner worden van uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom, tante.
  • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

  Huwelijksdispensatie

  Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

 • Wat moet ik doen?

  U doet de melding samen in de gemeente waar u het partnerschap wilt laten registreren. U moet de melding in persoon doen. De gemeente Beek biedt ( nog ) niet de mogelijkheid tot het doen van digitale aangifte. 

  • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat de partnerschapsregistratie plaatsvindt.
  • U kunt vanaf 1 jaar voor de datum van de partnerschapsregistratie melding doen.
  • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

  Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Wat heb ik nodig?

  Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al. U hoeft dan niet alle volgende documenten mee te nemen of online te versturen:

  • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner indien U in het buitenland geboren bent.
  • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
  • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

  In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte.

  U bent eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangegaan.

  • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

  U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

  • Eigen verklaring van partijen nodig. U kunt deze verklaring afleggen op het moment dat u bij de gemeente uw voorgenomen geregistreerd partnerschap meldt.

 • Aanvullende informatie

  Verschil met huwelijk

  Een huwelijk en een geregistreerd partnerschap kunnen allebei beëindigd worden door een uitspraak van de rechter. Maar een geregistreerd partnerschap kan ook eindigen door een overeenkomst tussen beide partners. Dit is een belangrijk verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap.

  Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  Bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner ? U kunt Uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk. Dan moet U bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken. Hierbij zijn geen getuigen aanwezig en gelden verder dezelfde voorwaarden als bij een huwelijk.

  Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

  Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet. Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de gemeente waar een geregistreerd partnerschap geaccepteerd wordt.

  Partnerschapsregistratie in Beek

  De vaste partnerschapsregistratielocatie van de gemeente Beek is de trouwzaal in het gemeentehuis. Sinds 1 januari 2007 is het ook mogelijk om binnen de gemeentegrenzen van Beek een geregistreerd partnerschap aan te gaan op een andere lokatie. De lokatie dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen.

  • de locatie moet binnen de gemeentegrens liggen;
  • de locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde en dient uit esthetisch oogpunt acceptabel te zijn;
  • de locatie heeft tijdens de ceremonie de status van gemeentehuis en is dus gedurende de partnerschapsregistratie openbaar (vrij toegankelijk voor iedereen);
  • de locatie moet overdekt zijn.
  • in of bij de locatie dient een ruimte te zijn waar de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zich kan omkleden.
  • tevens zal in de ruimte een tafel, stoelen en voldoende verlichting aanwezig moeten zijn.

  De tijden dat op een externe locatie een ceremonie gehouden kan worden zijn dezelfde als de uren waarop ook in het gemeentehuis een geregistreerd partnerschap plaatsvindt.

  Het bruidspaar dat op een externe locatie een geregistreerd partnerschap aangaat, dient hiervoor een schriftelijk verzoek in bij de gemeente Beek. De ruimte wordt van gemeentewege geïnspecteerd. Aan deze inspectie zijn kosten verbonden, die voorafgaande aan de inspectie zijn voldaan. Als de locatie onverhoopt niet goedgekeurd wordt vindt geen restitutie plaats. Als de locatie goedgekeurd wordt, dan wordt de betreffende locatie eenmalig voor het geregistreerd partnerschap aangewezen als huis van de gemeente.

  De gemeentelijke leges voor het geregistreerd partnerschap op een externe locatie zijn gelijk aan die van een geregistreerd partnerschap in het gemeentehuis. Voor kosteloze partnerschapsregistraties bestaat niet de mogelijkheid dit op een externe trouwlocatie te laten plaatsvinden. Deze worden alleen in het gemeentehuis aangeboden. Het bruidspaar dient zelf afspraken te maken met de eigenaar van de betreffende locatie over gebruik en eventuele overige kosten.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Samenleving/Burgerlijke Stand.

  Partnerschap voorwaarden

  U kunt ook onder voorwaarden een geregistreerd partnerschap aangaan. Dit dient u voorafgaand aan het geregistreerd partnerschap te regelen bij een notaris. Meer informatie vindt u terug op www.zozijnwenietgetrouwd.nl 

 • Formulieren