Pagina opties

Groter
A A

Crisisdienst jeugd

Als er sprake is van een (dreigende) crisissituatie rondom een jeugdige kunt u binnen kantooruren contact opnemen met het team jeugd van de gemeente Beek. De casemanager van de gemeente Beek kan in crisissituaties de hulp inschakelen van een van de collega’s van de Crisisdienst Jeugd van Bureau Jeugdzorg Limburg. Tijdens en vooral buiten kantooruren staat dit team van medewerkers klaar om in te grijpen in ernstige situaties waarbij de veiligheid van een jeugdige in het geding is.

Is er sprake van een crisis buiten kantooruren en kan hulp van het team jeugd van de gemeente Beek niet wachten tot 9:00 uur de volgende werkdag, dan is de Crisisdienst Jeugd na 17:00 uur, op vrijdag na 16:00 uur en in het weekend rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer 088 - 00 72 990.