Wat is schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen betalen. Lukt het u niet om uw schulden af te lossen? Dan kunt u schuldhulp vragen bij verschillende instanties, waaronder de gemeente.

Mensen met financiële problemen, ongeacht de hoogte van het inkomen, die inwoner zijn van Beek, kunnen bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente meer informatie krijgen over de mogelijkheden die de gemeente biedt.

Ik heb schulden, hoe vraag ik hulp aan?

Een hulpverlener kijkt naar de oorzaak van uw financiële problemen. De hulpverlener maakt afspraken met u en de schuldeisers over de betaling van uw schuld. U en de schuldeisers moeten zich aan deze afspraken houden.

Ook kunt u begeleiding krijgen bij uw uitgaven. Zodat u niet meer geld uitgeeft dan u binnen krijgt.

Wat moet ik doen?

Dien een aanvraag in bij gemeente. De schuldhulpverlener beoordeelt of u in aanmerking komt voor schuldhulpverlening. Er wordt onder andere gekeken naar uw inkomen, vermogen, vaste lasten en uw schulden. Ook wordt in kaart gebracht of en hoeveel u kunt aflossen. Daarna hoort u of u de hulp krijgt.

Schuldhulp voor ondernemers

Hebt u een eigen bedrijf? Dan kunt u schuldhulpverlening vragen bij hierin gespecialiseerde bureaus. De schuldhulpverlener van de gemeente kan u hierover meer informatie geven. Ook kunt u bij de gemeente bijstandsverlening voor zelfstandigen aanvragen. 

Wat heb ik nodig?

  • Identiteitsbewijzen van u en uw eventuele partner.
  • Bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden.
  • Gegevens over eventuele andere hulpverlenende instanties.

Hoe lang duurt het?

Meestal bedenkt de schuldhulpverlener een oplossing waarmee u in drie jaar uw schulden aflost. Soms kan dit vijf jaar zijn.

Vraagt u schuldhulpverlening aan bij de gemeente? Dan moet u binnen vier weken een eerste gesprek krijgen. In dringende gevallen moet u binnen drie werkdagen een gesprek krijgen. Bijvoorbeeld als dreigt uit uw woning gezet te worden, uw gas, water en elektriciteit afgesloten wordt of uw zorgverzekering wordt opgezegd.

Belangrijk!

Tussen het moment van de aanvraag en de uiteindelijke oplossing zal enige tijd verstrijken. U moet in ieder geval de vaste maandelijkse lasten blijven betalen. Dat voorkomt dat de schulden onnodig oplopen. Ook moet de schuldeiser de hulpverlenende instantie de tijd geven om een schuldhulpverleningsplan op te stellen