Pagina opties

Groter
RSS

Verkiezingen Provinciale Staten Limburg en Waterschap Limburg 2019 (20-02-2019)

Dit item is verlopen op 21-03-2019.

Op woensdag 20 maart 2019 worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten Limburg en het Waterschap Limburg gehouden.

Kiesgerechtigdheid

Om te mogen stemmen voor de provinciale staten moet de kiezer de Nederlandse nationaliteit hebben, 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Verder moet een kiesgerechtigde wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt.

Om te mogen stemmen voor waterschapsverkiezingen moet de kiezer op de dag van kandidaatstelling in het waterschap wonen waarvoor de verkiezing plaatsvindt, 18 jaar of ouder zijn, als niet-Nederlander/niet-EU-onderdaan over een geldige verblijfsvergunning beschikken (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland) én niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Afhankelijk van uw nationaliteit kan het dus zijn dat u alleen een stempas ontvangt voor de waterschapsverkiezing. Als u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd bent, ontvangt u twee stempassen, één voor de provinciale statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing. De kiezer ontvangt een stempas van die gemeente waar deze op de dag van kandidaatstelling (04-02-2019) ingeschreven staat met een woon-/briefadres in de Basisregistratie Personen.

Stempas

U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw eigen stempas. Zonder stempas kunt u niet stemmen. Uiterlijk 6 maart 2019 krijgt u uw persoonlijke stempas thuisgestuurd.

Mocht u uw stempas kwijtraken of niet ontvangen hebben dan kunt u tot uiterlijk 19 maart 2019, 12.00 uur, een vervangende stempas aanvragen bij team Publiekszaken van de gemeente Beek. Hierbij moet u zich identificeren. U moet in dat geval een geldig identiteitsbewijs tonen: dat mag dus niet verlopen zijn! U kunt ook digitaal een nieuwe stempas aanvragen via deze website. U heeft hiervoor uw DigiD-inloggegevens nodig. Dit kan uiterlijk tot 15 maart 2019. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Identificatieplicht

Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

Bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen mag u een identiteitsbewijs gebruiken dat op woensdag 20 maart 2019 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een identiteitsbewijs gebruiken waar de geldigheid 21 maart 2014 óf later op vermeld staat.

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen, dan kunt u zich bij het stembureau melden met het door een Nederlandse gemeente óf de Nederlandse politie opgestelde proces-verbaal van vermissing of diefstal én een ander document waarop uw naam is vermeld én waarop een foto van u is afgebeeld.

Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u er geen aanvragen, dan kunt u een schriftelijke volmacht verlenen. Dat kan tot uiterlijk 15 maart 2019 bij team Publiekszaken van de gemeente Beek.

Een ander voor u laten stemmen

Als u op de dag van de verkiezing niet zelf kunt stemmen, kunt u iemand die ook kiesgerechtigd is een volmacht verlenen. Deze kiesgerechtigde mag dan namens u stemmen. Op de

achterzijde van de stempas kunt u een onderhandse volmacht geven aan een andere kiesgerechtigde binnen de gemeente. Vul de volmacht volledig in!

LET OP: Naast de stempas, moet u de persoon aan wie u uw stempas/onderhandse volmacht geeft ook een kopie van uw (geldige) identiteitsbewijs meegeven. Dit mag dus ook een maximaal vijf jaar verlopen identiteitsbewijs zijn. Maak een kopie van uw identiteitsbewijs onbruikbaar voor anderen, geef niet zomaar informatie over uzelf! Pas op met persoonlijke informatie op papier!

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Beek woont, maar wel een stempas heeft ontvangen voor dezelfde Provinciale Staten- en/of Waterschapsverkiezingen. Het hiervoor benodigde formulier (model L 8) kunt u afhalen of aanvragen bij team Publiekszaken van de gemeente Beek of downloaden (zie Relevante documenten onderaan deze pagina). De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 15 maart 2019 door de gemeente Beek zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien.

Een kiezer mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Stemmen in een andere gemeente bij Provinciale Staten-/Waterschapsverkiezingen

Als u voor de Provinciale Staten- en/of Waterschapsverkiezingen in een andere gemeente in Limburg wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal in Limburg. Het mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot uiterlijk 19 maart 2019, 12.00 uur, bij team Publiekszaken van de gemeente Beek.

U kunt ook schriftelijk een verzoek indienen voor een kiezerspas. Het hiervoor benodigde formulier (model K 6) kunt u afhalen of aanvragen bij team Publiekszaken van de gemeente Beek of downloaden (zie Relevante documenten onderaan deze pagina). De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas.

Stemlokalen

U kunt in elk stemlokaal binnen de gemeente Beek uw stem uitbrengen:

 1.  Gemeentehuis, Raadhuisstraat 9, Beek
 2.  De Dagbeeker, Hoolstraat 30, Beek
 3.  Duivenlokaal, Gerbergastraat 2, Beek
 4.  Woon-/Zorgcentrum, Om de Toren 1, Beek
 5.  Verenigingslokaal L’Union, Doctor Schaepmanlaan 22, Beek
 6.  Muziekschool, Doctor Stassenstraat 88, Beek
 7.  Gemeenschapshuis, Callistusplein 9, Neerbeek
 8.  Verenigingslokaal Willem Tell, Geverikerstraat 22, Geverik
 9.  Gemeenschapshuis, Pastoor Lippertsplein 1, Genhout
 10.  MFC ’t Raodhoes, Musschenberg 101, Spaubeek
 11.  Bejaarden Sociëteit, Kerkstraat 34 a, Spaubeek
 12.  Verenigingslokaal Schutterij, Schoolstraat 3 a, Spaubeek
 13.  School De Bron, Beijensweide 19, Neerbeek

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Vanaf 2019 is MFC ’t Raodhoes (Musschenberg 101 te Spaubeek) aangewezen als stemlokaal bij verkiezingen. Hiermee is WOZOCO (Musschenberg 45 te Spaubeek) komen te vervallen als stemlokaal.

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

De stemopneming (het tellen) vindt vanaf 21.00 uur in bovengenoemde stemlokalen plaats en is voor een ieder openbaar.

Meer informatie over het stemmen vindt u op, www.elkestemtelt.nl of via team Publiekszaken, bereikbaar via telefoonnummer 046 – 43 89 222.

Tijdelijk in het buitenland tijdens de verkiezing van het Europees Parlement

Op 23 mei vindt de Europees Parlementsverkiezing plaats. Nederlanders die tijdelijk in het buitenland zijn, kunnen bij deze verkiezing stemmen via volmacht of per briefstem. De aanvraag om per brief te stemmen verloopt via de gemeente Den Haag. Zie voor verdere info https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland/tijdelijk-in-het-buitenland-tijdens-de-verkiezing-van-het-europees-parlement.htm.

Geen briefstem bij verkiezingen Waterschap en Provinciale Staten

Voor de verkiezingen van Waterschap en Provinciale Staten zijn de regels anders. Per brief stemmen vanuit het buitenland is bij deze verkiezingen niet mogelijk. Een kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft, kan bij deze verkiezingen alleen bij volmacht zijn of haar stem uitbrengen.

Relevante webpagina' s