Pagina opties

Groter
RSS

Speech burgemeester nieuwjaarsreceptie 2019 (04-01-2019)

Dit item is verlopen op 04-02-2019.

Op 3 januari was de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Beek in 't Kaar in Beek.
U kunt hieronder de speech van burgemeester Christine van Basten-Boddin nog eens nalezen.

"Dames en heren,

Namens het voltallige college wil  ik u van harte welkom heten op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Beek.

Wat fijn dat u weer met zovelen bent gekomen.

Ik wil graag een hartenkreet met u delen. Het jaar 2019 mag van mij namelijk uitgeroepen worden tot het jaar van de hulpverlener. Een uitverkiezing van al die mannen en vrouwen met een publieke taak, die het dubbel en dwars verdienen om op het schild gehesen en stevig omarmd te worden. Wat zou de wereld zijn zonder hulpverleners? Bar en boos. Eenzaam, koud en kil. Hulpeloos en reddeloos.

De politieman, de ambulancebroeder, de brandweer, de verpleegkundige, de mensen van de huisartsenpost, de marechaussee en al die andere hulpverleners: voor mij zijn het helden van onze samenleving.

Zij zijn er als het noodlot toeslaat. Zij maken vaak het verschil tussen leven en dood. Zij zijn er als we zelf ontredderd zijn. Een leven lang spelen ze een belangrijke rol. Van geboorte tot de dood.

Het maakt me boos dat mijn helden aan alle kanten belaagd worden. In 2017 werden ze in Nederland 9000 keer uitgescholden, beledigd, bedreigd, of moesten ze zelfs klappen incasseren, zo blijkt uit cijfers van Justitie. Vorig jaar was het niet veel beter. Het respect voor de hulpverlener is deels verdwenen en wordt steeds meer uitgehold. Respect heeft plaatsgemaakt voor agressie en dedain.

Zelf staat de hulpverlener steeds zwaarder onder druk. De capaciteit van onze hulpdiensten is onvoldoende om alle noodkreten uit de samenleving te beantwoorden. Toch blijven ze dag en nacht in touw en zich inzetten voor u en voor mij. Ze zijn er als we ze nodig hebben. Ze zorgen voor onze veiligheid en gezondheid. Met passie, energie en professionaliteit.

Maar waardering voor hun inzet is er steeds minder. De samenleving verhardt. Het taalgebruik op social media is nietsontziend, keihard en roept zelfs op tot geweld. De inzet van hulpverleners is niet grenzeloos. Dat leidt tot onbegrip, frustratie en onvrede, waarbij gemakshalve wordt vergeten dat er ook zoiets is als zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. De zorg voor inbraakpreventie bijvoorbeeld, waarbij we allemaal in de eerste plaats zelf aan zet zijn.

Normen en waarden vervagen. Oud op nieuw is op veel plaatsen geen feest meer, maar een knetterende oorlog met agenten als doelwit. Absoluut dieptepunt mijns inziens is het initiatief en dus de gevoelde noodzaak om ambulancemedewerkers uit te rusten met kogel- en steekwerende vesten.

Dat zorgt bij mij voor hartzeer en boosheid, want ik heb enorme bewondering en ontzag voor onze hulpverleners. Als burgemeester van Beek heb ik ze de afgelopen jaren in de praktijk mogen meemaken tijdens maatschappelijke snuffelstages. Wat een passie, wat een ambitie, drive, professionaliteit en bevlogenheid! Niet voor zichzelf, maar voor ons. Voor u en voor mij.

Ik heb patrouilles meegemaakt waarbij criminelen van de weg werden geplukt. Ik heb gezien hoe hulpverleners zich ontfermden over een doodzieke vrouw en ik was getuige van schrijnende familiesituaties.  Ik raakte onder de indruk van hun doortastendheid en tevens ontroerd over de zorgzaamheid en het liefdevolle optreden van onze hulpverleners wanneer de situatie daarom vroeg.

Daarom mijn oproep aan u allen: laat ons in Beek in 2019 het lichtend voorbeeld zijn van waardering en respect voor onze hulpverleners. Ze verdienen het meer dan ooit.

Dames en heren. Dit is ook het moment en de plek om vooruit te blikken. Wat heeft 2019 in petto voor onze gemeente? En voor u? Ongetwijfeld allerlei ontwikkelingen rond Maastricht Aachen Airport en daarmee nieuwe zoektochten naar het vinden van de juiste balans tussen economische voorspoed en leefbaarheid. Want daar draait het constant om. Als burgemeester hoor je er voor iedereen te zijn.

Ook de kosten voor de zorg zullen ons bezig blijven houden. Ons motto daarbij blijft dat onze inwoners recht hebben op de zorg die ze nodig hebben. Daar mag niet aan getornd worden en daartoe moeten we onze krachten bundelen. Met alle gemeenten en alle partners gezamenlijk.

Met onze wijkteams komen we inmiddels veel vaker achter de voordeur van onze inwoners. Dat doen we om problemen tijdig te signaleren en intensieve zorg te voorkomen. Daarbij is het goed om te zien hoeveel kracht, warmte en solidariteit de Beekse gemeenschap uitstraalt.

Dankzij de grenzeloze inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en verenigingsmensen zijn we er  in Beek voor elkaar. Een gemeenschap met de juiste maat en de juiste omvang om elkaar een schouder te bieden. Voor hulp, steun en ja; ook om uit te huilen als dat nodig is. Dat maakt me blij en trots en is vooral ook een reden om trots op elkaar te zijn. Ontzettend bedankt allemaal. U verdient een applaus. Want u bent het die in Beek voor de verbinding en de saamhorigheid zorgt.

Daarop baseer ik ook mijn vertrouwen dat we goed tegenwicht kunnen bieden aan de oprukkende eenzaamheid onder ouderen. De levensavond van onze inwoners hoort zich niet af te spelen in woonkamers waar ouderen soms dagen en weken in hun eentje wachten op een levensteken van de buitenwereld: familie, buren en wijkbewoners. Alleen met hun herinneringen.  We kennen in Beek al mooie projecten om ouderen uit hun isolement te halen. Maar dat kunnen er nooit genoeg zijn. Daarom nog een hartenkreet van mij. Laat onze ouderen volop meegenieten van alle moois dat Beek biedt. Want ook zij verdienen het.

Op veel fronten opereert Beek als oliemannetje. Vervullen we ook in de regio de rol van regisseur om knelpunten op te lossen. Dat geldt voor onder andere zorgvraagstukken, uitdagingen rondom volkshuisvesting en afstemming over economische ontwikkelingen. Die rol vervullen we vanuit het besef dat je in je eentje nooit de wereld voor je kunt winnen. Als gemeentebestuur alleen staan we nergens. Maar samen met de inwoners en de rest van de regio zijn we ijzersterk. Vormen we een team van winnaars. Daarom wil ik graag met u samen aan de slag in 2019.

Om er samen een fantastisch jaar van te maken. Laten wij daar gezamenlijk het glas op heffen. Op een sterk, saamhorig en succesvol 2019!"