Pagina opties

Groter
RSS

Lintjesregen in Beek (26-04-2019)

Dit item is verlopen op 31-05-2019.

Vandaag was het weer tijd voor een jaarlijks terugkerend fenomeen: de lintjesregen. Burgemeester Christine van Basten- Boddin heeft de gedecoreerden vanmorgen thuis uitgenodigd voor een ceremonie die om 11.30 uur op het gemeentehuis begon. Daar speldde zij de versierselen op. Dit jaar kregen vijf Beekenaren, drie mannen en twee vrouwen, een lintje.

De lintjes zijn een blijk van waardering voor mensen die zich een lange periode op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving. Vaak zetten zij zich in alle bescheidenheid in, zonder eigenbelang. Eénmaal per jaar worden deze mensen in het zonnetje gezet. Want mensen die zich inzetten voor anderen zijn het cement van onze samenleving.

Leden in de Orde van Oranje Nassau:

  • Mevrouw Rosemarie Wijnen-Thomassen
  • De heer Pascal Nijsten
  • De heer René Knops
  • De heer Twan Hennen

Ridder in de Orde van Oranje Nassau:

  • Mevrouw Elly Roebroek-Keulers

Verdiensten gedecoreerden

Mevrouw Rosemarie Wijnen-Thomassen

Mevrouw Rosemarie Wijnen-Thomassen vervult een langdurige sociale rol die van grote waarde is voor de Spaubeekse gemeenschap. Zij heeft een damesgymclub opgericht waaraan zij al 35 jaar leiding geeft. Daarnaast is zij al meer dan dertig jaar bestuurslid en vicevoorzitter van de buurtvereniging Dorpstraat. Door haar tomeloze en enthousiasmerende inzet is zij de grote stimulator van de buurtvereniging.

Vanaf 1998 zet zij zich ook in voor de parochie Heilige Laurentius te Spaubeek. Zij is lid van de avondwakegroep van de parochie en in die hoedanigheid bezoekt zij nabestaanden van overledenen om medeleven uit te spreken, betrokkenheid te tonen en de avondwake met hen voor te bereiden. Daarnaast ondersteunt zij de bijeenkomsten van de Parochieraad en heeft zij zitting in de werkgroepen avondwake, parochie en dekenaat.

Ook de fanfare, schutterij en de voetbalclub in Spaubeek doen nimmer een tevergeefs beroep op mevrouw Wijnen-Thomassen. Naast haar werk als gymnastiekdocente bij de Innovo-school De Pyler, zet zij zich buitenschools in om kinderen te begeleiden naar verschillende activiteiten zoals atletiekwedstrijden, judodemonstraties en clinics voor skaters.

De heer Pascal Nijsten

De heer Nijsten is al meer dan twintig jaar bestuurssecretaris van de voetbalvereniging Spaubeek. Naast zijn werkzaamheden die voortkomen uit zijn functie als bestuurssecretaris is hij kartrekker van allerlei activiteiten die zorgen voor extra inkomsten voor de voetbalvereniging. Mede door zijn inzet is de voetbalvereniging een begrip in Spaubeek.

Naast zijn werkzaamheden als bestuurslid bij de voetbalvereniging is de heer Nijsten ook werkzaam als penningmeester bij carnavalsvereniging De Kwakkerte. Naast het verzorgen van de boekhouding heeft de heer Nijsten de niet onbelangrijke taak om de kandidaat-prins te benaderen en de nieuw gekozen jeugdprins, de prins en de hofdame gedurende de regeerperiode te begeleiden.

De heer Nijsten maakt ook deel uit van het dagelijks bestuur van MFC Spaubeek, in de hoedanigheid van penningmeester. Ook houdt de heer Nijsten zich bezig met de beheerstaken van het MFC. De heer Nijsten geeft blijkt van grote organisatorische kwaliteiten. Ook door andere verenigingen wordt regelmatig een beroep op hem gedaan.

De heer René Knops

Op 1 mei aanstaande is de heer Knops precies 25 jaar voorzitter van de Stichting Gemeenschapshuis Neerbeek. Naast zijn reguliere werkzaamheden als voorzitter, is hij woordvoerder en zorgt voor de financiële middelen voor lopende en toekomstige projecten. Daarnaast steekt hij regelmatig zelf de handen uit de mouwen bij klusprojecten in het gemeenschapshuis.

Van 2007 tot en met 2013 is de heer Knops secretaris geweest van de Sociëteit Beeker Vriendenkring. Naast zijn taken als secretaris heeft hij op creatieve wijze een bijdrage geleverd aan de beleidsmatige en organisatorische ontwikkeling van de sociëteit.

De heer Knops is op eigen initiatief gestart met het zoeken naar een oplossing voor het vervallen van bushaltes in Neerbeek en vormt de drijvende kracht achter de Wensbus. De Wensbus is een mobiliteitsoplossing in dunbevolkte gebieden, daar waar de grote busmaatschappijen geen rendabele busdiensten meer voorzien. Mede door zijn inzet wordt de bereikbaarheid en leefbaarheid bij met name de ouderen vergroot. De Wensbus is een groot succes gebleken, een tweede Wensbus is aangeschaft en rijdt.

De heer Twan Hennen

De heer Hennen heeft zich 17 jaar lang ingezet in als vrijwilliger en als lid van de Raad van Elf van de carnavalsvereniging De Kwakkerte. Bij die vereniging hield hij zich onder meer bezig met werkzaamheden in en rondom de carnavalsloods en het onderhoud en herstel van de wagens en attributen.

Zijn inzet wordt niet alleen gewaardeerd bij de carnavalsvereniging: ook bij het Oranje Comité, de fanfare Sint Caecilia Spaubeek en de schutterij Sint Laurentius is hij bijzonder actief en betrokken. Zo verricht de heer Hennen de technische ondersteuning voor de fanfare en wordt als onmisbaar beschouwd als het gaat om de organisatie van grote schuttersfeesten.

Daarnaast heeft de heer Hennen ook 18 jaar lang geheel belangeloos gefungeerd als theorie-instructeur voor rijexamens. Hij heeft klassikale en individuele theorielessen gegeven aan kandidaten met beperkingen, faalangst of leerproblemen. Ook is de heer Hennen vrijwilliger bij het kerkbestuur van de parochie Heilige Laurentius te Spaubeek.

Mevrouw Elly Roebroek-Keulers

Naast de dagelijkse taken en drukke werkzaamheden als directeur van een tweetal boerenbedrijven, is mevrouw Elly Roebroek-Keulers sinds 1993 ook maatschappelijk zeer geëngageerd. Zij is meer dan twintig jaar actief geweest als bestuurslid binnen de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Haar hart lag met name bij de economische ontwikkeling van de provincie en de regio. Vanaf 2001 heeft zij gedurende vijftien jaar een positie als lid van het Algemeen Bestuur van het waterschap Roer en Overmaas vervuld. 

Tijdens haar periode als waarnemend voorzitter van de LLTB is zij in 2014 en 2015 ook lid geweest van het Federatiebestuur Land- en Tuinbouworganisatie Nederland. In de periode heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de landelijke positie van boeren en tuinders.

Haar maatschappelijke betrokkenheid blijkt ook uit haar bijdrage als commissie- en raadslid voor de gemeente Beek. Vanaf 2004 is mevrouw Elly Roebroek- Keulers actief in commissieverband binnen de gemeente Beek. Van 2006 tot 2010 heeft zij zich als raadslid ingezet voor de Beekse gemeenschap. Hierna is zij vanaf 2018 weer toegetreden tot de Beekse gemeenteraad.