Pagina opties

Groter
RSS

Gemeente pakt waterproblemen basisschool De Bron aan (09-04-2019)

Dit item is verlopen op 09-05-2019.

Adviesbureau Heggen uit Born gaat in opdracht van de gemeente Beek plannen uitwerken voor de aanleg van een waterbuffer bij basisschool De Bron in Neerbeek. Deze buffer, die in de groenstrook voor de school wordt gerealiseerd, moet een einde maken aan de waterproblemen waarmee de school al enige tijd kampt. 

Met de aanleg van de buffer wil de gemeente voorkomen dat bij hevige regenval het schoolplein van de basisschool onder water komt te staan. Dit gebeurt helaas geregeld en dat leidt bij koude temperaturen tot gladde en gevaarlijke situaties.

De gemeente vroeg Adviesbureau Heggen eerder om te onderzoeken of het mogelijk is om in de groenstrook voor de school een ondergrondse buffer te realiseren. Dat blijkt mogelijk. Nu krijgt het bureau de opdracht om de plannen uit te werken.

Tot de uitwerking behoren: het opstellen van een bestek, ondersteuning bij de aanbesteding en het laten uitvoeren van bodemonderzoek. Hiervoor betaalt de gemeente iets meer dan 12.500 euro aan het adviesbureau.