Pagina opties

Groter
RSS

Gemeente legt ontwerpbestemmingsplan Brede Maatschappelijke Voorziening ter inzage (15-11-2018)

Dit item is verlopen op 15-12-2018.

De gemeente Beek legt op vrijdag 16 november het ontwerpbestemmingsplan BMV ter inzage. Daarmee is een nieuwe mijlpaal bereikt in de realisatie van een Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek. In de BMV, waarvan de bouw medio volgend jaar begint, worden maar liefst 23 verenigingen, stichtingen en maatschappelijke voorzieningen onder één dak gebracht.

Het bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd op het gemeentehuis in Beek. Tot en met 27 december kunnen zienswijzen op het plan worden ingediend. Deze zienswijzen kunnen leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan alvorens het ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Hub Hodzelmans: “Ik ben er trots op dat we opnieuw een belangrijke stap zetten richting de bouw van de BMV. Er is de afgelopen maanden door vele partijen hard gewerkt aan het ontwerpbestemmingsplan. En er zijn nog meer belangrijke stappen gezet. De grond aan de Musschenberg werd onlangs aangekocht en we zijn volop bezig met het opstellen en afsluiten van intentieovereenkomsten met alle toekomstige gebruikers. Voor wat betreft dat laatste bevinden we ons in een afrondende fase. Hierna gaan we met alle partijen zogenoemde gebruiksovereenkomsten afsluiten en werken we aan de oprichting van een beheerstichting voor de BMV.” 

De BMV is voorzien op het voormalige Vixiaterrein aan de Musschenberg in Spaubeek. Het gebouw is straks de thuisbasis van alle Spaubeekse verenigingen, een gezondheidscentrum, de basisschool en de naschoolse opvang. In de BMV wordt tevens een horecavoorziening gerealiseerd, die ook overdag open is. Op het terrein staat straks een grote multifunctionele loods waar de carnavals- en toneelvereniging, evenals de schutterij en scouting terecht kunnen. De BMV zal bovendien klimaatneutraal worden gebouwd.