Pagina opties

Groter
RSS

College biedt raad Kaderbrief 2021 aan (12-06-2020)

Dit item is verlopen op 12-07-2020.

Het Beekse college van burgemeester en wethouders heeft vandaag de Kaderbrief 2021 aangeboden aan de gemeenteraad. In de kaderbrief staan de belangrijkste ontwikkelingen die de nog op te stellen Beekse begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 beïnvloeden. Het raadsdebat over de kaderbrief vindt op 9 juli plaats.

Impact corona

Hoe groot de impact van de coronacrisis op de financiële positie van de gemeente gaat drukken is nog onduidelijk. Maar dat de impact groot zal zijn, staat vast. De gemeente Beek blijft ondanks de sombere economische vooruitzichten in de gemeenschap investeren en wil transformatie-opgaven versneld uitvoeren. Waarbij de afronding van de transformatie in het sociale domein en de transformatie van de woningmarkt, maatschappelijke voorzieningen en verduurzaming hoog op de politieke agenda staan.

De belangrijkste Beekse ontwikkelingen op lokaal-, regionaal-, en provinciaal niveau:

Lokaal

 • Sociaal domein: versterken informele hulp
 • Toekomstvisie Centrum Beek
 • Omgevingsafspraken MAA
 • Grensoverschrijdende fietsroute
 • Implementatie Omgevingswet
 • Herontwikkeling MFC Spaubeek & basisschool Spaubeek.
 • Duurzaamheid.
 • Keutelbeek fase 2.
 • Infrastructuur A2 zone MAA.

Regionaal/provinciaal

 • Artamuse.
 • Snelle fietsroute Maastricht-Sittard.

Inzet overtollige liquide middelen

Na de vroegtijdige verkoop van de vierde  tranche Essentgelden zoekt de gemeente naar renderende alternatieven. Er ligt een verzoek om deel te nemen aan een nieuw aandelenpakket van Enexis. Hiermee kunnen investeringen gedaan worden om uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord en de energietransitie. Concreet is aan de gemeente gevraagd om mee te doen voor een bedrag van 1.028.000 euro. Overwogen wordt om met een hoger bedrag in te stappen. Dit bedrag kan oplopen tot circa 5 miljoen euro.

Actievere grondpolitiek

Ten slotte wil de gemeente een actievere grondpolitiek gaan voeren. Dit voornemen sluit aan bij de wens om in Beek meer woningbouw mogelijk te maken en belemmeringen weg te nemen die zorgen voor vertraging of het niet realiseren van woningbouwprojecten.