Pagina opties

Groter

Enquête Afvalinzameling en Reiniging

De gemeente Beek wil graag weten wat u vindt van de manier waarop RWM uw afval inzamelt. Ook horen we graag uw mening over hoe we de openbare ruimte voor u onderhouden. Om, als dat nodig is, verbeteringen aan te brengen in onze dienstverlening. Vul hier de enquête in. Dat kost ongeveer 15 minuten van uw tijd.

Enquête afvalinzameling invullen

Afval hebben we allemaal. En iedereen wil er ook weer vanaf. Uw eigen hoeveelheid afval begint bij de keuzes die u maakt, bijvoorbeeld bij de verpakkingen in de supermarkt. Want wat u niet in huis haalt, hoeft u immers ook niet weg te gooien.

Win een dubbel duurzaam scan voor uw woning!

De inzameling van uw afval wil de gemeente zo effectief mogelijk doen. Deze taak, samen met het reinigen van de openbare ruimte en de gladheidsbestrijding, voert RWM voor ons uit. Wat vindt u van deze dienstverlening? Als u een uitnodigingskaart van de gemeente heeft ontvangen, dan kunt u ons uw mening geven. De gemeente en RWM stellen het zeer op prijs als u dat doet. Daarom verloten we onder de deelnemers een aantal gratis energie- of zorgscans van Dubbel Duurzaam ter waarde van 79 euro. Zie: www.dubbel-duurzaam.nl voor meer info!

Heeft u vragen?

Bel dan tijdens kantooruren naar 14 046. Of mail naar onderzoek@rwm.nl.

Bedankt voor uw deelname!